Začal 6. ročník Polygrafické olympiády. Jen pro Indy! ☹

Indické Sdružení ofsetových tiskáren (OPA) založilo Polygrafickou olympiádu (Print Olympiad) v roce 2016 s cílem přesvědčit studenty polygrafie, aby se vymanili ze zaběhlé rutiny, nespoléhali se jen na učebnice, drželi krok s posledním vývojem inovací a dostali příležitost předvést své technické znalosti a připravenost. Jedná se o jedinou soutěž svého druhu na světě. Zúčastnit se mohou studenti, kteří se momentálně připravují na získání maturity, titulu bakalář nebo diplomant v odborném školství anebo bakalář strojírenství, resp. technologie v oborech polygrafie nebo obalářství (tituly překládáme doslovně, soustava indického školství se od naší odlišuje, pozn. red.). Platí jednotný registrační poplatek 100 rupií + DPH. A ti nejlepší v zemi získají osvědčení a finanční odměnu 100 000 rupií (cca 28 000 Kč). Olympiádu vymyslel prof. Kamal Mohan Čopra, nyní majitel tiskárny Foil Printers a bývalý předseda OPA, World Print and Communication Fora ad. Serveru PrintWeek řekl, že aby „soutěž byla mnohem smysluplnější, rozšířenější a přístupná všem, bylo rozhodnuto začít na regionální úrovni a potom uspořádat státní gala finále. Pro tento účel byly tiskové instituty v Indii rozděleny do čtyř oblastí (sever, západ, jih, východ). Soutěže jednotlivých zón jsou pořádány s podporou a pod supervizí předních tiskových institucí v oblasti.“

Olympiáda tedy probíhá ve dvou kolech: Nejprve testy s výběrem z několika odpovědí samostatně pro každý region na virtuální platformě pod supervizí regionálních koordinátorů. V daném termínu studenti odpovídají na 50 otázek (letáček s tematickými okruhy) za 30 minut v přítomnosti eminentních porotců. Nejlepší studenti z každé zóny získají čestné uznání a postoupí do regionálního finále. Ze soutěžících vzejde tři až pět nejlepších. Čopra: „Podle počtu přihlášených studentů může být kolo rozděleno na několik částí. Všichni studenti z oblasti se účastní současně, nicméně existují dvě odlišné sady otázek, jedna pro studenty strojírenství a další pro studenty odborných škol na základě jejich konkrétních vyučovacích předmětů. Regionální finále se koná za jejich fyzické přítomnosti v jedné z institucí pod dohledem státního týmu. Při této ústní zkoušce hovoří na dané téma po stanovenou dobu.“

První kolo proběhlo na konci ledna, v severní zóně jej hostil Institut pro masovou komunikaci a mediální technologie Univerzity Kurukšétra a Ústřední univerzita Harijána; ve východní Oblastní institut polygrafické technologie Kalkata; v jižní Anna University v Guindy a Polytechnická vysoká škola Arasana Ganesana v Sivakasi; v západní Vysoká škola strojní a technická Pune Vidyarthi Griha a Institut polygrafické technologie Maháráštra v Púně.