Highcon si zajistil financování

Na konci října se stávající i noví investoři zavázali vložit do společnosti Highcon Systems další kapitálovou investici. Mimo to společnost přijala objednávky na dvě jednotky Highcon Beam 2C v celkové hodnotě cca 4 mil. $. Na základě těchto skutečností sestavila nový byznysplán k dosažení kladného cash flow a ziskovosti provozu v roce 2024. Spolu s oznámením partnerství s BHS bude Highcon schopný zabezpečit a restrukturalizovat své dluhy a úvěrové nástroje u Bank Mizrahi Tefahot.

Tři hlavní investoři – Landa Ventures, Jerusalem Venture Partners a LR Group – se zavázali společně vložit několik milionů dolarů. Poprvé se k nim připojuje Hamsehabev, přední izraelský smluvní dodavatel strojů na klíč a dlouhodobý strategický výrobní partner Highconu. A k tomu SEE (dříve Sealed Air) navyšuje svou konvertibilní půjčku, již Highconu poskytl v prosinci 2022. Celková výše částky měla být finalizována v listopadu a překročit 2,5 mil. $, spolu s novými objednávkami na Beam 2C vychází celková injekce kolem 10 mil. $. Alon Bar-Shany, předseda představenstva, Highcon: „Makroekonomické a investiční prostředí nám nedávají na výběr nic jiného než zpomalit investice do budoucna a soustředit se na krátkodobé podnikatelské cíle. Věřím, že tento přístup ‚zpět k základům‘ nám zabezpečí dobrou pozici pro pozdější návrat k harmonogramu budoucích výrobků.“ Hanoch Sternlicht, Hameshabev: „Toto jsou jistě obtížné a náročné časy. Highconu i nadále věřím a jsem hrdý, že tuto víru proměňuji v čin účastí na tomto kole financování.“

Vedle toho Highcon zahajuje strategické partnerství s BHS Corrugated Maschinen v zájmu digitalizace trhu s obaly z vlnité lepenky. BHS, přední dodavatel řešení pro zpracování vlnité lepenky, začlení digitální výsekové zařízení Highcon do své strategie Box Plant 2025 (piezoinkjetový potisk na jeden průchod ve zvlňovači lepenky pro přímou výrobu krabic nebo displejů), tím podpoří jeho kontakty na zákazníky k získání tržního potenciálu a přístupu.

Integrální součástí nového byznysplánu je velká restrukturalizace a zeštíhlení, omezení spotřeby hotovosti na 6–7 mil. $ ročně a upuštění od investic do dlouhodobých projektů na dalších 12 měsíců při zachování schopnosti je v budoucnu obnovit. Počet personálu se sníží o 50 na 80 osob. Shlomo Nimrodi, CEO, Highcon: „Bolí to, propouštět oddané a profesionální spolupracovníky. Nedělá se to lehce, ale naneštěstí je to nezbytný krok k zajištění dlouhodobého úspěchu společnosti v takové náročné době. Naše fungování při podpoře zákazníků ani očekávaných nových instalacích v dalších 6–12 měsících nebude nijak významně ovlivněno. Například WestRock, náš dlouhodobý zákazník, nedávno instaloval svou třetí jednotku Highcon, první v Evropě.“ Další Beam 2 míří do polské pobočky polygrafické a obalové společnosti Eurographic. Později v prosinci Menasha Packaging Company podepsala smlouvu o smlouvě budoucí na koupi dvou Beamů 2, dodaných v dalších dvou letech do jednoho z jejích severoamerických zařízení. Více Highcon plánuje oznámit na Drupě 2024 (stánek B24, hala 9).