Xeikon plánuje reorganizaci

Xeikon, digitální divize skupiny Flint, zavede úsporná opatření, v jejichž rámci má v úmyslu provést četné kroky k reorganizaci aktivit po celém světě. Rozhodnutí přichází několik týdnů poté, co Flint změnil majitele, když nové konsorcium soukromých kapitálových společností Alcentra, Baring Asset Management, CVC Credit a KKR Credit převzalo globální podnik v hodnotě 1,6 mld. eur od Goldman Sachs Merchant Banking Division (ta jej odkoupila v roce 2014 od CVC Capital Partners; Xeikon je součástí Flintu od roku 2015). Dohoda zahrnuje rekapitalizaci dluhu 1,3 mld. eur, oddlužení rozvahy ve výši 760 mil. a 72 mil. nové disponibilní likvidity. Splatnost půjček byla posunuta o čtyři roky a snížení nákladů na obsluhu dluhu udrží Flint na pevných finančních základech, říkají ti obeznámení s dohodou. Zatímco pod vedením Goldmanu zavřel Flint svůj závod na výrobu novinových barev v Británii a odprodal Xsys, specialistu na flexografii, se změnou majitelů by mohly přijít nové tlaky na snížení nákladů.

Server Print Business konstatuje, že v tomto směru Xeikon nic nezmínil, ale že společnost uvádí, že digitální tisková technologie je v poslední době pod velkým tlakem, protože posun chování zákazníků směrem k digitální komunikaci, urychlený covidem, snížil poptávku po tisku: „Následky pandemie koronaviru spojené s vysokými náklady na energie, inflací, stoupajícími mzdami a vysokými výrobními náklady spolu s vývojem chování zákazníků ovlivňují objemy tisku. Společně vyvíjejí tlak na schopnost společnosti Xeikon v současném podnikatelském prostředí přežít a prosperovat.“ „Aby se adaptoval na současnou realitu“, plánuje mj. sloučit prodejní a servisní oddělení a překlopit strukturu prodeje, podpory a rozvoje trhů z produktových řad na regionální. Spojí se také týmy R&D a technické podpory. Plán povede i k ukončení anebo omezení projektů a aktivit, jež nepřinášejí zisk, což by mohlo znamenat stažení z některých trhů a výrobních řad. Personál byl informován, že je potřeba snížit jeho počet o 85 osob, aby byla zabezpečena budoucnost podniku. Z celkového počtu 400 zaměstnanců by se to týkalo 50 ze sídla v Belgii. Společnost předložila zaměstnancům plán reorganizace a nyní o něm začne vyjednávat. To by sice mohlo plán i změnit nebo vyústit v nové návrhy, ale podnikatelské prostředí a potřeba snížit náklady přetrvají.