Tým B&R na semináři ukázal, jak zavést inovace do výrobních podniků

Společnost B&R uspořádala seminář pro výrobce a vývojáře strojů, pracovníky a technology výrobních podniků i pro management strojírenských a výrobních firem. Firma umožňuje adaptivní výrobu prostřednictvím transportních a planárních systémů pro přepravu výrobků integrovaných s robotikou, strojovým viděním a digitálními dvojčaty a řízených jejich základní automatickou platformou.

Na semináři zástupci firmy ukázali pokroky v integraci delta robotů Codian do řídicích systémů, představili portfolio dvou-, tří-, čtyř a pětiosých delta robotů a jejich typické aplikace, zejména Pick-and-place.

Roboty Pick-and-place otevírají inženýrům nové možnosti při navrhování výrobních procesů. Zejména stroje určené k výrobě malých šarží až do velikosti dávky 1 a vysoce variabilních výrobků těží z automatizované manipulace, která je synchronizována s procesy s mikrosekundovou přesností.

Další přednáška představila novinky v transportních systémech typu Trak. Společnost B&R představila nové komponenty pro své mechatronické transportní systémy, které umožňují dynamickou, individuální a přesnou manipulaci s produkty. Vylepšení systémů ACOPOStrak, SuperTrak a ACOPOS 6D otevírají konstruktérům a výrobcům strojů nové tržní příležitosti.

ACOPOStrak s novými jezdci

Noví jezdci jsou optimalizováni pro plynulý provoz s nízkým opotřebením a lze je provozovat společně se stávajícími jezdci. Nabízejí také větší přesnost, což otevírá nové možnosti použití v oblastech, jako je např. montáž baterií do elektromobilů či zdravotnických přístrojů.

SuperTrak – správný úhel dělá rozdíl

Díky novému segmentu zakřivenému pod úhlem 90° má magnetický dopravník SuperTrak více možností uspořádání při menších rozměrech. V porovnání s běžnými dopravníkovými systémy to přináší ještě větší volnost při navrhování dráhy. Nový oblý prvek dává konstruktérům strojů možnost umístit více zpracovatelských stanic uvnitř dráhy.

ACOPOS 6D – aseptičtí/hygieničtí jezdci

Nová generace aseptických a hygienických jezdců pro ACOPOS 6D umožňuje hospodárnou výrobu malých šarží v širokém spektru průmyslových odvětví. Kromě toho, že se tyto levitující magnety ACOPOS 6D s vysokou přesností vznášejí nad povrchem, splňují nyní také nejvyšší hygienické požadavky a snadněji se čistí. Zákazníci, kteří vyžadují pro své stroje aseptické prostředí se mohou rozhodnout pro tuto aseptickou a hygienickou variantu.

Specialisté B&R rovněž měli pro účastníky semináře praktickou ukázku využití umělé inteligence a deep learning algoritmů v oblasti strojového vidění. Představili rozdíly Smart Camera/Smart Sensor. Aplikace online přímo ve výrobní lince s možnostmi využití pro standardizaci, měření, orientaci, kalibraci, inspekci, čtení kódů a další.

Součástí byla komentovaná prohlídka zkušebního testovacího centra s robotickou výrobní buňkou testovanou pro výrobce obráběcích strojů TAJMAC-ZPS, a. s.

 

IMG_20230912_162540