Ostrý propad evropské poptávky po etiketových materiálech

Podle statistik oborového sdružení Finat se poptávka po etiketových materiálech ve IV. Q 2022 výrazně propadla, protože výrobci etiket na konci neklidného roku vyprazdňovali své sklady, a to po mizerném I. pololetí, kdy stávka ve Finsku způsobila nedostatek papíru, a poté co ve III. Q došlo k opětovnému oživení. Za rok 2022 jako celek oproti roku 2021 poklesla evropská poptávka po samolepicích etiketových materiálech o 4,7 %. Proti IV. Q 2021 se evropská spotřeba kotoučových papírových a fóliových materiálů na etikety snížila o neméně než 24 %, což je nejostřejší meziroční propad hodnot za jedno čtvrtletí zaznamenaný od doby, kdy Finat v roce 2003 zahájil sběr čtvrtletích statistik.

Snížení poptávky koriguje „bludné chování“ trhu v předchozích třech čtvrtletích, které začalo před Velikonocemi dlouhodobou stávkou papírníků ve Finsku, jež vyústila v nedostatek papíru a prodlužování dodacích lhůty. Ve III. Q následovalo opětovné naplňování skladů u zpracovatelů etiket a mezitím stoupala všeobecná ekonomická nejistota, již způsobila ruská invaze na Ukrajinu, rostoucí náklady na energie a suroviny, stoupající úrokové sazby a rýsující se recese vlivem ztrát v disponibilních příjmech evropských spotřebitelů. Proto se zpracovatelé etiket rozhodli vyčerpat do konce roku své zásoby a odložit objednávky nových materiálů. Navzdory očekávání recese zůstávaly základy evropského etiketového průmyslu až donedávna zdravé. Podle poslední zprávy Finat Radar, vydané v prosinci 2022, jejíž výsledky se zakládají na listopadovém průzkumu mezi 60 majiteli značek, téměř 85 % respondentů očekávalo, že se jejich objednávky etiket zvýší, nebo alespoň zůstanou stejné. Zda byla tato očekávání oprávněná, ukážou příští měsíce.

Evropská poptávka po kotoučových materiálech v m2, růst v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku na pozadí HDP 2004–22