Známé společnosti mění názvy

Švédský dodavatel obalových materiálů a papíru z primárních vláken BillerudKorsnäs zjednodušil vloni v říjnu svůj název na Billerud (billerud.com) v zájmu svých zahraničních zákazníků. Změna je prý plně v souladu se strategií společnosti expandovat do Severní Ameriky (následovala bezprostředně po odkoupení severoamerické společnosti Verso) a pokračovat v udržitelném růstu na světových trzích. Název se zavádí v rámci celé skupiny, která má nyní kolem 5 800 zaměstnanců v 13 zemích. Její kořeny sahají více než 150 let do minulosti, během té doby vystřídala různé názvy, např. BillerudKorsnäs vznikl v roce 2012 fúzí akciových společností Billerud a Korsnäs. Christoph Michalski, předseda a CEO: „Nyní jsme připraveni plnit budoucí výzvy jako jedna společnost. Před rokem byl narýsován jasný strategický plán s cílem dosáhnout ziskového a udržitelného růstu do roku 2030 a růstu v Severní Americe. Změna názvu je přirozený krok na naší strategické cestě.“

 

Finský dodavatel speciálních materiálů Ahlstrom-Munksjö také od října operuje pod obchodním názvem Ahlstrom (www.ahlstrom.com) poté, co v rámci svého plánu oznámeného v květnu 2022 dokončil odluku své divize Decor. Tento výrobce dekorativních materiálů pro povrchové úpravy stavebnin pokračuje jako nezávislá společnost pod dobře rozpoznatelným názvem Munksjö. Hans Sohlström, předseda a CEO: „Je to pro nás přirozený krok, jelikož jméno Ahlstrom má více než 170letou historii. Sloužíme pěti rostoucím trhům (filtrace; balení potravin a spotřebního zboží; zdravotnictví; stavební materiály; technické materiály) a ve všech těchto oblastech vedeme mezi špičkovými společnostmi ve vývoji. Budeme dál provozovat 38 závodů v 13 zemích s přibližně 7 000 zaměstnanci. Naší strategickou ambicí pro rok 2025 je stát se lídrem v přeměně vláken na materiály s vynikajícími vlastnostmi.“

 

Rakouský výrobce speciálních fólií na měkké obaly Schur Flexibles jako součást nové, „na budoucnost orientované“ strategie přijal název Adapa (zkratkové slovo z „adaptive packaging“, www.adapa-group.com), což podle společnosti odráží jednu z jejích hlavních hodnot – adaptaci na měnící se svět. Podle ní jde o „logický další krok pro společnost, jejíž členové posilují svoji spolupráci v reakci na nové výzvy“. Strategie se skládá z krátkodobých a dlouhodobých opatření zaměřených na udržitelnost (vybudovat oběhové hospodářství pro měkké obaly a komplexně optimalizovat uhlíkovou stopu), organický růst (přední role na místních trzích), dokonalost provozu (vysoká úroveň flexibility vůči malým a středním výrobcům) a inovaci/digitalizaci. Skupina zaměstnává 2 200 osob ve 22 výrobních areálech v 11 zemích. Juan Luis Martínez Arteaga, CEO: „Nové jméno odráží víru, že společně s našimi zákazníky, partnery a zaměstnanci můžeme vybudovat pevnou, udržitelnou základnu pro budoucí růst.“

 

Screen Graphic Solutions aktualizoval loga značky digitálních tiskových systémů Truepress a jednoznačně je rozlišil podle zaměření na jednotlivé trhy: akcidence/publikace, etikety a obaly. Stroje s novými logy se mají začít distribuovat od jara 2023. Aktualizované návrhy a barvy výrobků se zakládají na koncepci tradice a inovace a použití tradičních japonských barevných schémat s jednoduchými, propracovanějšími nápisy.