Bezpečnostní etikety neovlivňují recyklovatelnost

Vzhledem k tomu, že se výrobci značkového zboží stále více zavazují k udržitelnosti a spotřebitelé stále více preferují udržitelné obaly, je důležité, aby nic, co je umístěno na zboží v některém bodě dodavatelsko-odběratelského řetězce nebo při skladování, neovlivnilo recyklovatelnost obalu.

Americká společnost Checkpoint Systems je jedním z největších světových dodavatelů EAS (electronic article surveillance) etiket využívajících RF. Jsou aplikovány na miliony produktů balených v nejrůznějších materiálech. Obvykle končí v různých tocích odpadu v závislosti na základním obalovém materiálu a odhodlání spotřebitelů recyklovat. Dosud však byla recyklovatelnost těchto etiket poměrně neznámá. To znamená, že obchodníci či spotřebitelé by mohli neúmyslně kontaminovat sběrový papír.

Německý výzkumný ústav Papiertechnische Stiftung (PTS) testoval řadu etiket EAS Checkpoint Systems lišících se velikostí a materiálem, aby zjistil, zda má materiál na bázi vláken po projití standardním recyklačním procesem přijatelnou kvalitu. Každá etiketa byla aplikována na kus lepenky, aby byla simulována reálná situace. Výsledky ukazují, že všechny etikety je možné podle současných předpisů klasifikovat jako recyklovatelné. Všechny druhy etiket 410 RF, 2928 RF a 4210 RF dosáhly celkové míry recyklace přes 94 %. Ivan Gosling, produktový manažer pro spotřební materiál s RF, Checkpoint Systems, to komentuje: „Jsme velmi potěšeni, že máme akreditaci PTS, která dokazuje, že naše etikety se mohou recyklovat prostřednictvím sběru. To znamená, že značky a obchodníci si mohou být jisti, že negativně neovlivňují míru recyklace v dané zemi, a přitom vědí, že jejich zákazníci mohou pohodlně vyhodit všechny obaly a obalový materiál i s etiketami do stejné nádoby na odpad určený k recyklaci.“