Obalová soutěž Obal roku otevřena do 5. srpna

Letošní ročník má prodlouženou registraci, ale čas se už krátí!
Termín uzávěrky registrace je 5. srpna 2022 v 18 hodin.

Registrace do 29. ročníku obalové soutěže OBAL ROKU je v plném proudu. Již přihlášené exponáty jsou z rozličných kategorií a ukazují, že laťka bude letos hodně vysoko. Kategorie jsou stejné jako v uplynulém ročníku, navíc přibyla kategorie speciálně pro pivovary, kterou podporuje Český svaz pivovarů a sladoven. Na základě diskusí s přihlašovateli je závěrka soutěže prodloužena až do 5. srpna.
Stanovená kritéria a jejich váha budou hrát velkou roli při hodnocení, které bude díky novému systému velmi detailní a bude vyžadovat více času.