První vodou rozpustný polotuhý obal na světě

Podle zprávy Globální trh s vodou rozpustnými obaly 2018–2027 od Insight Partners měl tento trh v roce 2018 hodnotu 2,75 mld. $ a při růstu o 5,1 % ročně to v roce 2027 bude 4,3 mld. $. Zpráva vypočítává obvyklé výrobky, dosud se jedná jen o měkké obaly: fólie (např. na kapsle do pračky), nákupní tašky, sáčky, pytle na odpadky, na prádlo či na balení průmyslových chemikálií (barviva, čisticí prostředky, agrochemikálie ad.).

Inovační centrum švédské skupiny Emballator (EIC) zahájilo zkoušky vodou rozpustného polymeru polyvinylalkoholu (PVA, též PVOH) v nové oblasti polotuhých obalů. První vstřikováním vyrobená nádoba od Emballatoru má objem 60 ml a po naplnění vodou se v chladničce přes noc zcela rozpustí. Christian Olsson, odborník na materiály, EIC: „Mnoho přírodních mikroorganizmů má schopnost rozkládat PVA, pokud se nachází v půdě, oceánu či odpadní vodě, aniž by zbyla nějaká nebezpečná rezidua, na rozdíl od mikroplastů zůstane jen CO2, voda a biomasa.“ Mats Jeppsson, manažer pro inovace, EIC: „Se skvělou bariérou, která prodlužuje skladovatelnost, a schopností rozpustit se při nízkých teplotách je hlavní oblastí jeho použití uchování čerstvých suchých produktů, tedy např. koření a suchých potravin. Dále je dokonale vhodný pro suchý obsah, kde je zapotřebí tužší obal pro jednorázovou dávku.“

Polyvinylalkohol je bez barvy a zápachu, netoxický, s vysokou pevností v tahu, pružností a přilnavostí. Je považován za bezpečný a široce se využívá jako potravinářské aditivum. Při styku s vodou se úplně rozpustí a bakteriální mikroorganizmy jej snadno přemění na vodu a CO2. Existuje v mnoha druzích rozpustných v horké i studené vodě, proto Emballator dokáže přizpůsobit polotuhé obaly konkrétním potřebám všech zákazníků.