Evropský polygrafický hackaton

Vlámské inovační středisko pro grafickou komunikaci (VIGC) letos podruhé zorganizovalo tzv. hackaton, nyní přejmenovaný na European Graphic Arts Hackathon. Pozvalo k účasti malé, nejvýš pětičlenné týmy složené ze start-upů, scale-upů, nadšenců i studentů, aby navrhli elegantní novátorská řešení problémů, jimž polygrafie čelí. Šest hlavních kategorií (akcidenční tisk, tisk v marketingu, průmyslový tisk, publikování, obaly a etikety) spojovalo téma „Polygrafický podnik budoucnosti: Jak náš obor učinit odolný vůči budoucím problémům?“ V kategoriích obaly a etikety byly položeny hlavní otázky: „Jak pro majitele značek vytvořit novou přidanou hodnotu? Jak omezit ekologickou zátěž obalů/etiket? Také udržitelnost je důležitým tématem.“ Společné upřesňující otázky zněly: „Jsou obaly/etikety tištěné digitálně v malých objemech odpovědí na zlepšení příležitostí pro místní/malé podnikatele? Jak hledat společné prvky v jiných průmyslových odvětvích? Jak komunikovat s koncovým zákazníkem, aby si byl vědom udržitelnosti. Může inkjet přispět k menší ekologické stopě? Jak měřit procesy? Můžeme se srovnávat s ostatními? Omezení odpadu z potravin zapojením chytrých technologií do obalu/etikety.“ V kategorii etiket navíc navrhovali: „Přemýšlejte o chytrých obalech potravin, např. etiketách, které mění barvu u prošlého zboží.“ A u obalů: Změna obalů pro variabilní zásilky just in time. Můžeme ověřit zboží v obalu?“

Kvůli covidovým restrikcím letošní ročník probíhal virtuálně. Jan de Clippeleer, výkonný ředitel, EY: „Virtuální plenární zasedání, mnoho malých ad hoc konzultací lze zorganizovat např. přes Teams, Skype nebo Zoom. Vloni jsme s tím měli dobré zkušenosti.“ Stejně jako vloni událost podpořila auditorská firma EY spolu se sdružením poradenských společností Agoria-Sirris-Vlaio. Poprvé byl mezi hostiteli Intergraf, evropská organizace zastřešující národní oborové federace, a několik jednotlivých sdružení, jež v rámci zastupované země aktivně vyhledávala týmy a jednotlivce, kteří by se chtěli zúčastnit. (V seznamu cca 50 týmů se ČR nenachází, pozn. red.) Účastníkům bylo k dispozici devět odborníků, aby objasňovali návrhy, případně se do projektů aktivně zapojili. Po instruktáži následoval samotný 24hodinový hackaton a po něm prezentace nápadů před porotou, jež vybírala vítěze, kteří pak projekt představili na kongresu VIGC. Všichni členové vítězných týmů obdrželi volnou vstupenku na Benelux Online Print Event, jež se koná v únoru 2022 v antverpské zoo. První dvě ceny již podruhé sponzorovalo Sappi, a to 1. místo 2 000 € plus mentorským programem a 2. místo 1 000 €.

 

Vítězka Julie Dumoulinová a její řešení Opinry, které pomáhá posoudit návrh před jeho aplikací na produkt k zajištění konzistence a prodejnosti.

 

2. cena: Miki Rubin a Wouter Meeuwisse s projektem Shiprz, kdy jsou náklady na dopravu dotovány přítiskem personalizované inzerce na adresní štítky.