Nové hodnocení uhlíkové stopy lepenkových obalů

Studie provedená divizí biohospodářství Švédského výzkumného ústavu RISE pro Evropské sdružení výrobců krabic a lepenek Pro Carton a potvrzená společností Intertek, která zajišťuje ověřování jakosti, poskytuje pohled na relativní uhlíkovou stopu obalů v různých odvětvích výroby spotřebního zboží a podrobně vysvětluje faktory, které k výsledkům vedly. Porovnáním uhlíkové stopy lepenkových obalů s alternativními řešeními zkoumá přesné detaily vlivu lepenky na životní prostředí během celého životního cyklu výrobku. Porovnává lepenku jako obalový materiál na mražené potraviny, hotová jídla, rychlé občerstvení a drobnou elektroniku s jinými často používanými materiály, jako jsou vícevrství fóliové sáčky, PP misky, PET tácky a průhledné obaly z PVC.

Generální ředitel sdružení Pro Carton Tony Hitchin k výsledkům poznamenal: „Hodnoty v tabulce (přepočet vztažen na 1 000 kusů) jasně ukazují, že obaly, které se skládají převážně z lepenky, trvale překonávají jiné alternativy. Jsou jednoznačně ekologickou, praktickou a k zákazníkům přátelskou alternativou konvenčních obalů vyrobených z fosilních materiálů. Z jiného průzkumu mezi 7 000 spotřebiteli víme, že drtivá většina dává přednost papírovým obalům před plastovými, poměr byl 8 ku 1, a tato zpráva dále dokládá výhody přechodu na lepenkové obaly.“

Studie je ke stažení zdarma beze všech podmínek.