Výjimka pro rtuťové výbojky rychle vypršela

Svaz strojírenského průmyslu VDMA v řádném termínu začátkem roku 2015 požádal o prodloužení výjimky podle RoHS (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních) čl. 4(f) pro rtuťové výbojky, které slouží mj. k UV vytvrzování barev, silikonů a lepidel. Protože Evropská komise odkládala rozhodnutí několik let, výjimka se prodloužila automaticky od 21. července 2016 o obvyklých pět let – a letos 21. července tedy opět vypršela její platnost. Profesní sdružení osvětlovacího průmyslu LightingEurope a VDMA proto podaly další žádost. Na konci května byly ukončeny veřejné konzultace, k problematice se vyjádřilo mj. evropské sdružení pro výrobu samolepicích etiket Finat, které zastupuje přes 500 společností z více než 50 zemí: „Jako uživatelé UV lamp podporujeme zachování formulace a rozsahu současné výjimky a voláme po jejím prodloužení aspoň do roku 2026. Mnoho evropských tiskáren spoléhá na rtuťové výbojky obzvlášť při vytvrzování barev a laků. Jejich nedostupnost bez vhodné náhrady by vážně narušila hodnotový řetězec etiketového průmyslu pro základní produkty, např. potravinářské obaly, léčiva a čistidla. UV LED technologie se ukazuje jako slibná, ale není ekonomicky přijatelnou alternativou pro všechny průmyslové tiskové techniky. Přizpůsobit tisk použití UV LED by vyžadovalo nejen nová tisková zařízení, ale také vývoj příslušných chemikálií. A bohužel by se mohly objevit náhražky, které budou pro životní prostředí potenciálně mnohem škodlivější (např. rozpouštědla) než stávající materiály, optimalizované na rtuťové výbojky.“

Komise pověřila vyhodnocením žádosti tříčlenné konsorcium, tvoří jej společnost Bio Innovation Service, která pomáhá s vypracováním, vyhodnocením a zaváděním trvale udržitelných strategií; Institut OSN pro vzdělávání a výzkum UNITAR s posláním rozvíjet schopnosti států prostřednictvím vzdělávacích produktů a služeb; Fraunhoferův ústav pro spolehlivost a mikrointegraci IZM, jenž se specializuje na aplikovaný a kontraktační výzkum v mikroelektronice, obalářství a systémovou integraci.

Výjimka se týká UV sušáků v menších strojích a zařízeních, velké stroje (tj. archové tiskové stroje) jsou ze směrnice RoHS vyňaty jako tzv. velké stacionární průmyslové nástroje, což se vztahuje i na speciálně zkonstruované UV sušicí moduly a lampy jako náhradní díly pro systémy na trhu.