Francie zruší „zelený bod“ jako matoucí

Francie zruší „zelený bod“ jako matoucí

Jako součást zákona proti odpadu a pro oběhové hospodářství se ve Francii chystají významné změny v označování obalů a recyklovatelných výrobků, aby se zjednodušilo třídění. V listopadu 2020 vyšlo ministerské rozhodnutí, jímž se zavádějí pokuty za loga, která by „mohla způsobit zmatek, co se týče pravidel třídění“. Např. od 1. dubna 2021 už se neměla vyskytovat značka „zelený bod“ (green dot), která znamená, že za obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu (prý až 60 % spotřebitelů si ji vykládá tak, že obal lze recyklovat). Platnost rozhodnutí však bylo pozastaveno. Francouzská sdružení z potravinářského a kosmetického průmyslu vyslala své zástupce ke státní radě s mj. tvrzením, že změna bude představovat neobhajitelnou překážku volného pohybu zboží v rámci EU. Státní rada v příkazu vydaném 15. března 2021 proto datum platnosti pozdržela.

Současně se očekává vydání další dokumentace k harmonizaci a vyjasnění pokynů k označování. Účelem je standardizovat logo Triman (zavedeno v roce 2015 výhradně ve Francii) a doplnit ho jednoduchou informací ohledně třídění, jež bude vycházet z tzv. Info-tri. Přizpůsobitelná verze loga Triman už se používá dobrovolně a je k nalezení na více než polovině obalů. Jeho náhrada symbolem přeškrtnuté popelnice je stále dovolena do 1. ledna 2022. Tehdy se stane povinné na všech obalech, nejen těch zapojených do systému zpětného odběru.

Harmonizované třídicí označení by se mělo stát povinné 1. ledna 2022. Podle nového zákona by mělo ovlivnit veškeré obaly a příslušnou dokumentaci k výrobku. Vyhláška k tomu právě vzniká, nicméně způsoby zobrazení (grafická tabulka, zaváděcí soubor) jsou nyní pozastaveny v důsledku upozornění Evropské komise. Nové pokyny měli během dvou měsíců schválit ministři z resortů životního prostředí a spotřeby. Pokud je odmítnou, ekologické organizace dostanou další měsíc k podání revidovaných návrhů. Jakmile budou schváleny, ekologické organizace je publikují na svých webových stránkách a informují svoje členy. Podle společnosti Citeo (jejím posláním je organizovat, řídit a rozvíjet recyklaci obalů a papíru uvedených na trh ve Francii v rámci rozšířené odpovědnosti výrobce), jež harmonizované pokyny k Info-tri vypracovala, by měly být dostupné v II. pol. 2021. Vyhláška by mohla poskytnout šestiměsíční ochrannou lhůtu pro zásoby obalů, které budou uvedeny na trh před 1. lednem 2022. Navíc její návrh uvádí, že výrobci mohou francouzské značení nahradit zákonným označením platným v jiných členských státech EU.

 

P. S. Nový francouzský zákon o odpadech obsahuje vůbec velmi zajímavá ustanovení. Např. zakazuje použití nálepek na ovoce a zeleninu, pokud nejsou vyrobeny z organických zdrojů a nelze je kompostovat v domácím prostředí, a to bez ohledu na původ zboží.