Americké sdružení vydává průvodce konstruováním obalů

Americké sdružení pro les a papír (AF&PA1) vydalo příručku „Návod na konstrukci papírových obalů v zájmu recyklovatelnosti“, která má návrhářům a značkám pomoct při konstrukci a výrobě obalů tak, aby mohli splnit cíle recyklace. Je k dispozici ke stažení zdarma za e-mailovou adresu. Poskytuje údaje o tom, jak určité prvky, které nejsou vyrobeny z vlákniny, jako jsou nátěry a aditiva, ovlivňují recyklovatelnost papírových obalů. Heidi Brocková, prezidentka a generální ředitelka, AF&PA: „Spojení dosavadních výsledků našeho odvětví v oblasti recyklace s oborovými údaji a statistikami AF&PA bude skutečným přínosem pro hlubší pochopení složitosti, se kterou se značky a designéři potýkají při vyvažování konstrukce a vlastností obalu s jeho recyklovatelností.“ Zpráva obsahuje zjištění z průzkumu v papírnách členských společností AF&PA ve Spojených státech a Kanadě. Průzkum měl 75% míru odezvy, nahlášeny byly údaje z 86 závodů. Studie se věnuje obalům z vlnité lepenky, krabicím z bělené a nebělené lepenky, lepenkovým nosičům, papírovým taškám ze sulfátového kartonu, vícevrstvým přepravním pytlům a obalům z nasávané kartonáže. Zkoumala řadu prvků z jiných materiálů než dřevních vláken, a to včetně barev a barviv, lepidel, pásek a etiket, nátěrů a bariér, kovů a plastů, fólií, přípravků pro pevnost za mokra aj. Kromě toho obsahuje informace o procesu recyklace, normách a zkušebních zařízeních. Mezi klíčová zjištění patří, že prvky jiné než z vláken mohou zpomalovat proces rozvlákňování, ucpávat třídicí mechanismy nebo zanechávat zbytky na hotovém výrobku. Inovace v konstrukci, materiálech, resp. technologii recyklace ji však usnadňují. Brian Hawkinson, výkonný ředitel, recyklované vlákno, AF&PA: „Tyto technické pokyny nejsou míněny jako povinné nebo noremní. Jedná se spíše o informační nástroj, aby navrhované obaly lépe vyhovovaly potřebám zákazníků.“

 

Pozn. 1. AF&PA napomáhá pokroku udržitelného průmyslu na výrobu buničiny, papíru, obalů, tissue a dřeva prostřednictvím na faktech založené veřejné politiky a obhajoby.