Komplex potravinářských veletrhů SALIMA ani veletrh EmbaxPrint se letos neuskuteční

Komplex potravinářských veletrhů SALIMA ani veletrh EmbaxPrint se letos neuskuteční

S ohledem na aktuální vývoj epidemické situace a průběhu očkování se pořadatelé rozhodli zrušit letošní ročník komplexu potravinářských veletrhů SALIMA a veletrhu obalů a tisku EmbaxPrint, který byl plánován na 28. až 30. června 2021. Změna byla konzultována s partnerskými svazy a klíčovými vystavovateli.

Přípravy byly ukončeny s ohledem na snížení rizika zmařených investic do přípravy na straně vystavovatelů i organizátora. Společně s partnery pořadatelé zvažují prezentaci vybraných potravinářských oborů v rámci veletrhu pro živočišnou výrobu ANIMAL TECH, který se bude konat 5. až 8. září 2021. Jeho rozšíření o možnost prezentace strojů a technologií pro mlékárenství a pro masný průmysl jsou vhodným doplněním stávající skladby vystavovatelů a zajímavým rozšířením této akce pro návštěvníky.

Nový termín potravinářských veletrhů a veletrhu EmbaxPrint bude stanoven na základě diskuze s profesními svazy a průzkumu mezi vystavovateli.