Landa Digital Printing získal další kapitál

Firma Landa Digital Printing dokončila kapitálové financování ve výši 300 mil. $, na něž se složila soukromá investiční společnost SKion a specializovaná chemická skupina Altana, dosavadní podílník od roku 2014. Investice navyšuje původních 400 mil. $, které do podniku již dříve vložili Benny Landa, jeho zakladatel, předseda a CEO, a Altana. Benny Landa zůstává majoritním vlastníkem s 54 %, Altana má stále podíl 33,3 % a SKion nově 12,7 %. Kapitál bude použit na rozšíření infrastruktury a výrobních kapacit společnosti, jakož i na soustavný výzkum a vývoj a budování trhů. SKion i Altana jsou stoprocentně vlastněny německou podnikatelkou Susanne Klattenovou: „Moje investice odráží mou důvěru v technický potenciál Landa Digital Printing. Společně můžeme iniciovat poptávku trhu po řešeních digitálního tisku. Že jsem součástí této nové kapitoly historie tisku, pro mě znamená také významný podnikatelský posun.“ Benny Landa: „Jsme výjimečně potěšeni, že se náš dlouhodobý vztah s Altanou rozšiřuje i o SKion, s nímž máme společné vize. Toto financování je jedním ze základů urychleného růstu, když jsme nyní začali distribuovat náš nanografický tiskový stroj k zákazníkům po celém světě.“ (OF)