DACHSER vsází na lithium-iontové technologie

Mezinárodní logistický provider DACHSER oznámil, že plánuje nahradit veškerou svoji pozemní manipulační techniku v Evropě, která čítá přibližně 6 000 kusů, technikou na energeticky úsporné lithium-iontové baterie. Stát se tak má do konce roku 2022.
Ve srovnání s běžnými kyselinovými olověnými bateriemi se lithium-iontové baterie vyznačují třikrát delší životností a významně kratšími nabíjecími časy. To zvyšuje flexibilitu jejich použití a odpadá nutnost speciálních nabíjecích prostor. Takto vytvořené místo v překládkové hale pak může být využito pro manipulaci s nákladem. 
Kromě toho přispívá tato změna i k udržitelnosti životního prostředí. Jednak obsahují běžné baterie olovo a musejí být už po přibližně 1 200 nabíjecích cyklech vyměněny. Zároveň lithium-iontové baterie spoří energii a tím ušetří také cca 1 600 kilogramu CO2 na manipulační vozidlo a rok. To při 6 000 manipulačních prostředcích představuje 9,6 milionu kilogramů CO2 za rok.

Společnost chce všechny pobočky pozemní logistiky v Evropě převést na nové technologie do roku 2022. Realizace bude probíhat postupně, pobočky nebudou pracovat s oběma technologiemi zároveň. Lithium-iontové technologie už byly úspěšně zavedeny na pobočkách v Radeburgu a Erlensee (pobočka pro Food Logistics) v Německu, následovat budou nové stavby a přístavby, jako například na pobočkách ve Freiburgu či Mnichově, ve kterých už je předem počítáno s potřebnou elektrickou infrastrukturou.
DACHSER bude i nadále spolupracovat s různými dodavateli manipulační techniky. U bateriových technologií, dobíjecí infrastruktury a softwaru pro management energií sází firma na společnost Triathlon jako svého preferovaného dodavatele.