Americká poptávka po ochranném balení stoupá

Studie „Protective Packaging“ od skupiny Freedonia předpovídá, že poptávka po ochranném balení v USA poroste během pěti let ročně o 6,2 % ze 3,8 mld. $ na 5,2 mld. Odrazí se v ní nárůst výroby způsobený tím, že se americká ekonomika vzpamatuje z recese; pokračující trend nakupování přes internet; příp. větší zájem o ekologické výrobky, které bývají nákladnější než jejich konvenční protějšky. Nárůst v poslední oblasti však zbrzdí význam ceny při rozhodování o nákupu. Nejrychlejší růst se očekává u vzduchových polštářů, pěnových plastů a bublinkových obalů, rapidně pokročí také menší segment nasávané kartonáže.

Poptávka po vzduchových polštářích poroste o 8,7 % ročně na 395 mil. $ hlavně díky internetovému obchodování, kde nabízejí výhody co do nákladů, využití materiálů a spotřebitelé je upřednostňují např. před volně sypanou výplní. Ochranné obaly z pěnových plastů se odrazí ode dna a porostou cca o 7,6 % ročně. Přírůstek bude zrcadlit výrazně lepší výhled výroby, obzvlášť trvanlivého zboží, které představuje většinu poptávky po tvarovaných pěnách a polyolefinových fóliích v rolích. Nicméně dlouhodobé výhledy trochu utlumí další přesun výroby do států, které nabízejí levnou práci. S rostoucím důrazem na udržitelnost balení se uživatelé snaží redukovat zdroje a přejít na alternativní materiály zvlášť tam, kde jsou požadavky na ochranu nižší.

Poptávce po bublinkových fóliích (růst o 6,9 % ročně) budou pomáhat nadějné vyhlídky výroby a elektronického nakupování provázené konkurenčními náklady, flexibilitou využití a větší čistotou než u alternativ, jako je polyuretanová pěna a volně sypané materiály.

Nasávaná kartonáž zažije dosti rychlý vzestup jako důsledek zvýšeného zájmu o ekologické balení spojené se stabilnějšími cenami, než vykazují plasty na bázi ropy. Mnohem skromnější růst čeká lepenkové proložky, papírovou drť, protinárazové vaky a sypané materiály, protože jim budou konkurovat vyspělejší nebo rychleji rostoucí typy. Nicméně papírové drti a biodegradovatelné sypané výplni bude pomáhat rostoucí zájem o ekologické balení.

Studie vyšla v březnu, má 273 stran a stojí 4800 $. Analyzuje americký trh, přináší údaje o poptávce za r. 1999, 2004 a 2009 a předpovědi na r. 2014 a 2019 podle funkce, trhu a výrobku (např. tvarovaná pěna, pěnový polyuretan, polyolefin v rolích, ochranné obálky, lepenkové proložky, bublinkové obaly, izolované přepravní kontejnery, vzduchové polštáře, papírová drť, protinárazové vaky, sypaná drť, nasávaná kartonáž), zvažuje faktory ovlivňující trh, detailně rozebírá strukturu oboru, vyhodnocuje tržní podíly firem a uvádí profil 48 nejdůležitějších, vč. Sealed Air, Pregis a Tegrant.