Přípravy na interpack 2021 pokračují!

Přípravy na interpack 2021 pokračují!

Nové všeobecné podmínky pro vystavovatele (10. listopadu 2020)

Veletržní správa Messe Düsseldorf se dohodla s průmyslovými partnery, obchodními asociacemi a s poradním výborem veletrhu na způsobu, jakým uspořádat mezinárodní veletrh interpack, který se má konat od 25. února do 3. března 2021. Obdobné podmínky platí pro souběžné veletrhy.

Vzhledem k současné pandemii covid-19 a panujícím obavám z nižšího počtu návštěvníků budou mít všechny společnosti, které se chtějí veletrhu zúčastnit, zvýhodněné podmínky pro svou účast. Všichni vystavovatelé, kteří se nemohou nebo nechtějí veletrhu zúčastnit, mohou svou účast stornovat.

„V současné situaci plně chápeme výhrady a obavy našich vystavovatelů. Na druhou stranu ale máme také zpětnou vazbu, jak důležitá je osobní výměna názorů a informací mezi našimi zákazníky a jaký hluboký význam má interpack pro zpracovatelský a obalový průmysl. V tomto ohledu věříme, že naší nabídkou maximálně chráníme zájmy všech zúčastněných stran, a rádi bychom poděkovali našim partnerům za jejich konstruktivní spolupráci,“ komentuje současnou situaci ředitel projektu Thomas Dohse.

Interpack 2021 proběhne s již vyzkoušeným konceptem hygieny a ochrany před infekcemi, který umožní vystavovatelům a odborným návštěvníkům bezpečné setkání ve výstavních halách. Další informace najdete na www.interpack.com.