Druhý ročník Coca-Cola HBC Management Challenge

Druhý ročník Coca-Cola HBC Management Challenge

Studenti českých a slovenských vysokých škol měli do konce ledna možnost zapojit se do akce Coca-Cola HBC Management Challenge, která propojuje akademický svět a mezinárodní byznys. Týmy čítající 3–5 studentů měly za úkol vypracovat jednu z šesti praktických případových studií a následně své závěry v anglickém jazyce prezentovat.

Manažeři Coca-Cola HBC v průběhu výzvy absolvovali 24 návštěv předních českých a slovenských univerzit. To vyústilo v přihlášky 71 týmů, nejlepších 13 mělo možnost absolvovat workshop přímo ve výrobním závodu Coca-Cola HBC. Na vítěze čekaly nejrůznější ceny. Jednalo se například o den s manažerem Coca-Cola, prize money, WOW zážitek podle výběru nebo nápoje pro studentskou párty.

Slavnostní vyhlášení vítězů „výzvy“ se konalo ve středu 26. února 2020 v Praze. Vítězem se stal tým Čvuters z pražské ČVUT, který se řešil případovou studii zaměřenou na návrh optimálního čerpadla pro výrobní linku. Projekt vítězného týmu Čvuters překvapil i samotné specialisty z Coca-Cola HBC. „Studenti přišli s velice zajímavými řešeními, aktivně jednali i s dodavateli jednotlivých čerpadel a našli řešení, které jsme sami vůbec nezvažovali,“ uvedl výrobní manažer Václav Dobrovolný z Coca-Cola HBC. Studenti velmi oceňovali především to, že poznali práci v konkrétní technologické situaci, poznali praxi, která je přece jen jiná než práce pouze pro školu. Pocvičili se v týmové souhře a v tvorbě přehledné a jasně srozumitelné prezentace i v angličtině.

Další oceněné tým Ceteris Paribus z VŠB-TU Ostrava vypracoval případovou studii zaměřenou na propojení marketingu a udržitelného přístupu podnikání. Na třetím místě tým PilsEkáci z plzeňské Západočeské univerzity s důrazem na recyklaci a využití recyklovaných obalů.