Standard polygrafického učňovství ve Velké Británii byl zpochybněn

Standard polygrafického učňovství ve Velké Británii byl zpochybněn

Jen půl roku poté, co byl oficiálně schválen, prochází klíčový standard (ekvivalent českého „rámcového vzdělávacího programu“) polygrafického učňovského školství ve Velké Británii revizí. Na jeho vzniku přes čtyři roky pracovala British Printing Industries Federation (BPIF) s tiskárnami Ryedale Group a De La Rue, agenturami CDS a BCQ Group, vydavatelstvím Reach, Printing Charity, odbory Unite ad. V květnu 2019 konečně program Print Technician Level 3, který zahrnuje specializace na předtisk, tisk a dokončovací zpracování, získal souhlas vlády prostřednictvím Institute for Apprenticeships and Technical Education (IfATE) s tím, že bude uplatňován od začátku školního roku, a zaměstnavatelé podle něj mohli začít připravovat nové učňovské kurzy. Všechny předchozí rámce by měly být vládou staženy v roce 2021.

Jenomže už v listopadu byl program zahrnut do plánu na revizi 30 standardů z odborné skupiny Strojírenství a výroba, jejímž cílem je snížit počet „zpracovatelských“ profesí definovaných tak, že něco vyrábějí. Revizí má projít i standard Papermaker.

BPIF upozorňuje, že by jeho existence mohla být ohrožena: „Nevěříme, že se oborové standardy překrývají natolik, aby mohly být konsolidovány, a věříme, že existuje riziko, že pokud nebudou dostatečně konkrétní, dojde k jejich devalvaci.“ Programová ředitelka Ursula Dalyová se obává, že IfATE by mohl zaujmout postoj, že obsluha stroje při tisku „se neliší od obsluhy stroje na výrobu nábytku nebo textilu. Pokud zobecní tyto standardy příliš, ztratí pro zaměstnavatele všechnu hodnotu, která spočívá v jejich specifičnosti.“

BPIF vyhlásilo anketu a do konce ledna shromažďovalo názory odborníků na tuto změnu.

(Pozn. překl. Systém vzdělávání ve Velké Británii se od našeho liší v tom, že po ukončení povinné docházky na střední škole [v 16 letech, 2. úroveň] mohou studenti pokračovat [3. úroveň] ve škole, přejít do koleje sixth-form nebo do koleje dalšího vzdělávání, vstoupit do zaměstnání s učňovstvím nebo bez učňovství. V případě tohoto standardu jde právě o zaměstnání s učňovstvím, které trvá dva nebo tři roky.)

OF