Bobst Group SA & CITO-SYSTEM GmbH

Bobst Group SA & CITO-SYSTEM GmbH

Bobst Group chce strategickou investicí ještě více urychlit výrobu obalů.

Bobst Group SA, Mex (Švýcarsko) a CITO-SYSTEM GmbH, Schwaig (Německo), zahájily exkluzivní jednání týkající se možné většinové účasti BOBSTu v německé firmě CITO-SYSTEM. V rámci své strategie chce BOBSTposkytovat komplexní řešení pro výrobu obalů a věří, že získáním většinového podílu rozšíří své portfolio o další nástroje pro udržitelnou výrobu obalů. V rychle se měnícím světě by bylo partnerstvím BOBST a CITO-System využito silných stránek obou společností k podpoře inovací v oblasti nástrojů a globálně ve výrobě obalů po celém světě.
 
Navrhovaná transakce je podmíněna tím, že strany dosáhnou konečné dohody, přičemž uzavření transakce by mělo proběhnout v prvním čtvrtletí roku 2020. Bude-li dosaženo konečné dohody, bude dále transakce předmětem obvyklých regulačních schválení a případně dalších podmínek. V současnosti však neexistuje žádná záruka, že bude dosaženo jakékoli konečné dohody nebo že dojde k uzavření zamýšlené transakce. Zpráva byla uveřejněna na newsletteru firmy Bobst.