Page 51 - Packaging 6/2021
P. 51

LEGISLATIVA / OBALY
  
 
  
 
       
      
  
 
    
   
  
 
  
 
  
  

      
 Dokument brzdí systémy označování celkové nutriční hodnoty na balení potravin
Tento dokument usiluje o brzdění
u systémů označování nutriční hod- noty na přední straně balení, které
v současné době přijímají některé členské státy, protože, jak navrhovatelé uvádějí: „zavedená tržně orientovaná řešení by neměla běžet před Evropskou komisí, vládami a regulačními orgány
v rozhodování o pravidlech, která mají zásadní dopad na veřejné zdraví, kulturní hodnoty a vnitřní trh.“ I když tento do- kument přímo nekritizuje Nutri-Score, dokument tak činí implicitně. „Systém by neměl poskytovat celkové hodnocení konkrétní potraviny, ale faktické infor- mace o jednotlivých živinách obsažených ve výrobku, aby se zajistilo, že si každý spotřebitel může vybrat podle svých kon- krétních podmínek a zdravotního stavu.“
Alternativní systém nutričního označování v Itálii – Nutrinform Battery
Přesto EU nedávno schválila zavede- ní italského alternativního systému dobrovolného nutričního označo-
vání přední části obalů známého
jako Nutrinform Battery. Zdá se, že „Neoficiální dokument“ naznačuje, že spotřebitelé již mají potřebné infor- mace, připomíná členským státům,
že současná EU již stanoví seznam nutričních informací o obsahu 100 gramů nebo 100 mililitrů, které musí být na obalu potravin (výživové údaje).
Zatímco v posledních týdnech evropská farmářská lobby COPA- -COGECA vyjádřila „plnou podporu“ postoji Itálie, několik levicových
a zelených členů Evropského parla- mentu oznámilo podporu iniciativy „Pro-Nutri-Score“ zahájené některými spotřebitelskými sdruženími. Tato iniciativa ještě více podnítila diskusi, kdy tvůrce Nutri-Score Serge Herc- berg ve svých posledních tweetech ostře kritizoval italskou pozici. „Strategie Itálie (a farmářské lobby) je jasná,“ napsal Hercberg. „Nic víc než nečitelná a nepochopitelná tabulka nu- tričních hodnot na zadní straně obalu.“ Hercberg, který obvinil Bellanovou
z popírání vědy, také zaútočil na sys- tém nutričního označování přední části obalů Nutrinform Battery. „Nutrinform je neintuitivní a předsta- vuje obsah živin prostřednictvím ikony,
která se tradičně používá k monitorování nabití telefonu, ale používá se v opač- ném směru (čím více je baterie „vybitá“, tím lepší je nutriční kvalita produktu),“ tweetoval. Pro vedoucího týmu, který vymyslel Nutri-Score, je Nutrinform Battery „složitá a obtížně srozumitelná kvůli mnoha a matoucím informacím.“ Stejně jako v minulosti Hercberg rovněž zdůraznil, že „olivový olej není potrestán systémem Nutri-Score. Na- opak, olivový olej je klasifikován jako C, což odpovídá nejlepšímu možnému skóre přidaných tuků a je lépe hodnocen než sojový, slunečnicový, kukuřičný olej (D), kokosový, palmový (E) a máslo (E). Plně v souladu se středomořskou stravou.“ Hercbergova reakce na postoj sedmi zemí byla v Itálii přijata s jistým skepticismem. Francesco Capozzi, profesor na katedře zemědělských
a výživových věd na univerzitě v Bo- logni a zakladatel disciplíny Foodo- mics, tweetoval „kdo ví, jestli Hercberg, otec Nutri-Score, ví, jaký je rozdíl mezi výživou a vědou o potravinách?“ „Soudě podle toho, jak útočí na Itálii a na toho, kdo nevidí věc tak jako on, a obviňuje je z anti-vědeckého přístupu, řekl bych, že neví,“ dodal Capozzi.
Ožehavá debata zdaleka nekončí
„Na schůzce byli přítomní lobbisti,“ na- psala Sylvie Guillaume, francouzská poslankyně Evropského parlamentu (MEP) v prohlášení podepsaném spo- lečně s některými jejími kolegy. „Ne osobně, ale hlasem několika ministrů, kteří hájili své zájmy na úkor evropských spotřebitelů, a tedy obecného zájmu.
To je nepřijatelné! “ V tweetu nazvala Nutri-Score „cenným nástrojem pro posílení moci a schopnosti rozlišovat, pokud jde o zdraví spotřebitele. Evropa nesmí ustoupit nátlaku.“
A současná realita v praxi?
Zatímco farmáři, producenti olivo- vého oleje, potravinářské společ- nosti a e-commerce čekají na EU při rozhodování o nutričním označování, Evropská komise se domnívá, že by mohlo být dosaženo dohody do roku 2022. Mnoho provozovatelů se řídí národními pokyny a systém Nutri- -Score již přijímá.
prof. J. Ruprich, CZVP SZÚ Brno, 15.10.2020 Zdroj: AGRI 274, FOOD 14, DENLEG 58, SAN 313, CONSOM 14, Brussels, 17 September 2020   49   50   51   52   53