Page 50 - Packaging 6/2021
P. 50

LEGISLATIVA / OBALY
       Kde se systém používá?
Aplikace se rozšířila především v zá- padní části Evropy, kde je dobrovolná či povinná. Na východ zatím systém nepronikl. Systém odmítla Itálie, v ČR není k dispozici oficiální stanovisko, pouze neoficiální, zatím negativní. Semaforové značení potravin se
zdá být žádoucí na vícero frontách. Nedávno ho podpořilo Ministerstvo zdravotnictví, dietologové, lékaři, ale i některé potravinářské firmy
a obchodníci. Právě firma Danone
o prázdninách do obchodů dodala první výrobky se semaforem. Activia chce do konce roku mít označenu třetinu produktů. Z průzkumů totiž vyplývá, že zákazník často hledá „zdravější“ varianty daného zboží. „Nutri-Score naznačuje spotřebiteli, že
by například červený výrobek, označený písmenem E, měl konzumovat v menším množství než třeba A a B. Poznatky
z trhu mluví o tom, že si zákazník, který si jde koupit čokoládu, místo ní nekoupí třeba jogurt, ale mezi cukrovinkami hledá čokoládu s vyšší nutriční hodnotou,“ říká Petr Kopáček z Danone podle serveru Seznam Zpráv. Výrobce pak své výrobky prioritně řadí do nejlepších kategoriíí, ale najdou se i produkty
s označením nejhorším, tedy úroveň E. Proti nejsou ani firmy Nestlé, Dr. Oe- tker nebo Emco. Například největší potravinářský koncern Nestlé na svě- tě má už semafor na vlastní produk- tové řadě Garden Gourmet – výrobky na rostlinné bázi. Stranou nezůstaly také omáčky a kečupy. Markéta Ve- vrková z Nestlé to vnímá jako velký benefit. „Jeví se nám jako transparent- ní, je to spotřebitelům jasné a může to podporovat reformulace. Vidíme v tom
i nějakou konkurenční výhodu. Tím, že jsme velká firma, vidíme v tom i ekono- mickou výhodu a usnadnění práce, co se týče výroby obalů,“ uvedla.
A z čeho semafor vychází
Každá firma se musí zaregistrovat u francouzské instituce Santé pub-
lique France, přičemž metodika vy- chází z mezinárodní komise expertů, složené ze zástupců sedmi zemí, kde se Nutri-Score používá. V Česku se výrobci hlásí k Ministerstvu zeměděl- ství a potravinářské inspekci.
Kritici systému
„Výpočet je založen na algoritmu, který hodnotí negativní i pozitivní živiny. Žá- danými nutrienty je vláknina, bílkoviny, ovoce, zelenina, vybrané oleje a ořechy. Negativní jsou energie, sůl, cukr a nasy- cené mastné kyseliny. Výsledné skóre se vztahuje ke 100 gramům výrobku,“ uvá- dí konkrétní schéma server Seznam. cz. Kritici pak poukazují právě na gra- máž. Podle nich by bylo lepší uvádět jednu porci. „Třeba pizza vyjde zeleně, pokud ji počítáte na sto gramů, ale kdo si dá k obědu tak málo?“ namítá Hana Langrová, ředitelka Platformy pro re- formulace Potravinářské komory ČR. K dalším kritikům patří například masný průmysl. Všechna masa totiž budou mít horší známku.
Podle Jindřicha Fialky, náměstka sekce zemědělství a potravinářství Ministerstva zemědělství není správ- né dělení mezi zdravé a nezdravé potraviny. Podle něj se nezohledňuje vůbec energetický výdej, stojí to podle něj jen na příjmech. „Schémata na bázi Nutri-Score vůbec nepracují se stopovými prvky, vápníkem a dalšími minerálními látkami,“ přidal další výtku Fialka. Mezi dosavadní kritiky patří také sku- pina Lactalis CZ, kam patří Mlékárna Kunín nebo sýry značky Président. Ředitelka kvality Jana Ovčáčková pak zdůrazňuje nutnost edukace spotřebi- telů, aby nezavrhovali všechno s horší známkou, kterou by měly i některé mléčné výrobky. Věcné výtky má
i Potravinářská komora. Ta v mi- nulosti vystupovala výrazně proti
a poukazovala na častou nesmyslnost výpočtů, když kalkulačka uplatňova- la stejný mechanismus pro všechny kategorie potravin. Nejzdravěji tak třeba vyšel houskový knedlík.
Aplikace se rozšířila především v západní části Evropy, kde je dobrovolná či povinná. Na východ zatím systém nepronikl.
ČR a 6 zemí protestovala proti přijetí Nutri-Score na obalech potravin – EU rozhodne do roku 2022
Itálie, Česká republika, Řecko, Lo- tyšsko, Maďarsko, Kypr a Rumunsko požádaly EU o nový přístup k ozna- čování nutričního složení na přední straně obalu. Debata, jaký univerzální systém označování nutriční kvality potravin přijme Evropská unie, se změnil poté, co sedm zemí vedených Itálií představilo na Radě pro země- dělství a rybolov Evropské unie tzv. Neoficiální dokument. Jde o důležitou komunikaci s veřejností v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví, zvláště nyní, v pandemii covid-19, výživové informace musí být více po- užívány spotřebiteli, jde o zdravotní kondici a odolnost infekcím.
Neoficiální dokument není vyvráce- ním systému Nutri-Score podporo- vaného Francií, ale představil soubor „požadovaných principů“, které se sedmičlenná iniciativa snaží zakotvit v budoucím systému označování po- travin v celé EU. Itálie, Česká republi- ka, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko, Kypr
a Rumunsko požádaly, aby EU
zaujala nový přístup k celé problemati- ce označování na přední straně obalu.
Itálie chce vyjmout chráněné výrobky např. olivový olej
Během své prezentace italská minis- tryně zemědělství Teresa Bellanová popsala dokument jako základ pro nový celoevropský režim, který „by měl vyjmout výrobky chráněné uznaný- mi označeními a zeměpisnými označe- ními, ale také výrobky s jedinou složkou, jako např. olivový olej.“
Bude to muset být informativní
a nikoli normativní, “dodala. „Měl by brát v úvahu denní přísun živin, být sro- zumitelný bez použití zjednodušujících nástrojů, jako jsou barvy na obalech. Strava a zdraví jsou pojmy mnohem složitější než algoritmus.“
50 PACKAGING 6/2021


   48   49   50   51   52