Page 26 - Packaging 6/2021
P. 26

DODAVATELÉ / TISKOVÉ STROJE
  jednotky, dvojitý vykladač a samozřejmě nonstop a logistické komponenty. Pro obalové a akcidenční tiskárny s nejrůz- nějšími požadavky na jejich techniku tak lze vytvořit individuální konfigurace stroje.
V oblasti automatizace nastavuje nová generace velkoformátových strojů Ra- pida zcela nová měřítka. Beználožkový systém nakládání archů DriveTronic SIS, souběžná výměna tiskových desek DriveTronic SPC, odpojitelné barevníky jako součást základní výbavy, zařízení pro mytí ofsetových gum CleanTro-
nic pro paralelní procesy mytí, rychlá výměna lakovacích forem DriveTronic SFC nebo výměna rastrových válců AniSleeve – to jsou jen některé z vyni- kajících automatizačních komponent, které umožňují celou řadu paralelních procesů během výměny zakázek, a tím i extrémně krátké přípravné časy.
Z vlastní výroby firmy Koenig & Bauer pocházejí i sušáky, protože výroba sušáků patří ke klíčovým kompetencím tohoto výrobce tiskových strojů. Všechny systémové komponenty
a automatizační funkce sledují jeden cíl: podpořit uživatele v oblasti obalového
a akcidenčního tisku tak, aby vyráběli hospodárně a úspěšně. „Jumbo“ stroje Rapida jsou tak ideálním výrobním prostředkem, aby byly tiskárny dob-
ře připraveny na současné a budoucí výzvy.
Další zajímavé informace týkající se uve- dení nové generace strojů na trh najdete na webových stránkách cz.koenig-bauer. com/cz/newdimension/.
DriveTronic SPC: plně automatická výměna tiskových desek používá tiskové desky bez ohnuté hrany.
Většina strojů Rapida pro velkoformátový archový ofsetový tisk je vybavena beználožkovým systémem nakládání archů DriveTronic SIS.
Výměnu rastrových válců zvládne provést díky technologii AniSleeve bez použití nářadí velmi rychle jeden pracovník.
Kamery pro inline regulaci vybarvení (uprostřed) a kontrolu obsahu
s rozlišením až 260 dpi zkontrolují každý arch v průběhu tisku. Chyby se zobrazí na velkoplošné nástěnné obrazovce, protokoly poté poskytnou doklad o kvalitě.
     26 PACKAGING 6/2021
   24   25   26   27   28