Page 25 - Packaging 6/2021
P. 25

DODAVATELÉ / TISKOVÉ STROJE
  
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
      
  Rozmanité varianty: tento stroj Rapida 145, který se nachází v zákaznickém centru CEC společnosti Koenig & Bauer Sheetfed, je o 555mm vyvýšen
na litinové podstavce a je vybaven sedmi barevníky, dvěma lakovacími věžemi, mezisušicími jednotkami, trojnásobným prodloužením vykladače, dvojitým vykladačem a plně automatickou stohovou logistikou.
a 555 mm lze kromě toho realizovat pomocí litinových podstavců. Dodatečné náklady na drahý fundament pro stroj tak odpadají.
Výrazné zlepšení mnoha detailů
Kromě toho byla přepracována celá řada neviditelných, ale důležitých detailů. Patří k nim například vedení archu v ob- lasti vykladače a prodloužení vykladače (úsek sušáku). Výrazně přispívá k tomu, aby bylo možné při ještě širším spektru potiskovaných materiálů a zušlechtění realizovat vysoký tiskový výkon až
18 000 archů za hodinu. Díky dynamic- ké brzdě archů zůstane vykladač plně přístupný a přehledný. Komplikovaná zařízení pro brzdění archů nebo odebí- rací chytače stroje Rapida nepotřebují.
Vysoce odolné chytačové hřídele
s automatickým mazáním a nižší počet mazacích míst snižují náklady na údrž- bu. Totéž u velkoformátových strojů Rapida platí i pro moderní pohon mo- torem na střídavý proud. Pracuje téměř bez údržby a mimo to snižuje spotřebu energie.
Výkonná a flexibilní
Nová generace strojů Rapida samozřej- mě disponuje i všemi osvědčenými automatizačními a vysoce výkonnými funkcemi dosavadních modelů. Začíná to u rozmanitých variant až s 16 tiskový- mi a lakovacími jednotkami a pokračuje dodatečnými moduly, jako jsou inline ře- začka archů z role, automaticky přestavi- telné obracecí zařízení, lakovací a sušicí
 Stejně jako zde, na nakládací hlavě nakladače, nelze na celém stroji najít skoro žádné ovládací prvky. Téměř všechny procesy lze řídit pomocí dotykových displejů nebo ovládacího pultu.


   23   24   25   26   27