Page 24 - Packaging 6/2021
P. 24

DODAVATELÉ / TISKOVÉ STROJE
  Koenig & Bauer: nová generace velkoformátových strojů Rapida
Archové ofsetové stroje Rapida 145 a Rapida 164 v novém moderním designu a s dalšími automatizačními funkcemi se opravdu mají čím pochlubit, ať jde o výkon, variabilitu, automatizaci či hospodárnost.
  To, co bylo plánováno jako mezinárodní událost, mo- hou zájemci prozatím vidět pouze v malém rozsahu – při tiskových testech nebo ve videoprezentacích: firma
Koenig & Bauer uvádí na trh novou generaci velkoformátových archových ofsetových strojů konstrukčních řad Rapida 145 a Rapida 164. Nová generace strojů je již k dispozici. A co nabízí?
• tiskový výkon až 18 000 archů/h (Rapi- da 145) a 17 000 archů/h (Rapida 164)
• moderní, interaktivní koncept obsluhy
• rozšíření v oblasti plošné hmotnosti a vyvýšení strojů
• rozmanité varianty pro hospodárnou inline produkci
• automatizační zařízení pro velmi rychlou výměnu zakázek
Hned na první pohled je vidět, že se oba velkoformátové stroje představují v no- vém inovativním designu všech strojů od firmy Koenig & Bauer. Existují však
i další novinky, díky kterým si velko- formátové Rapidy upevňují svoji přední pozici na trhu ve své formátové třídě. Při kartonážním tisku vyrábějí s formátem archu 1 060 × 1 450 mm (Rapida 145), resp. 1 205 × 1 640 mm (Rapida 164)
se základním tiskovým výkonem až
16 000 archů za hodinu. S balíčkem „High Speed“ činí jejich špičkový tiskový výkon 18 000 archů za hodinu (Rapi-
da 145), resp. 17 000 archů za hodinu (Rapida 164). Kromě rozšířeného automatizačního vybavení disponují vý- konovými parametry moderních strojů středního formátu – při dvojnásobném nebo dokonce ještě větším formátu tisku. Změnil se i koncept obsluhy. Díky velkým dotykovým displejům na na- kladači, v prostoru nakládání a na vy- kladači se stalo mnoho tlačítek a dal- ších ovládacích prvků nadbytečných. Všechny rutinní procesy, které mají být aktivovány decentralizovaně, tak lze
Stroj Rapida 145 se v nové generaci poprvé představuje v jednotném designu všech strojů a zařízení od firmy Koenig & Bauer.
 24 PACKAGING 6/2021
řídit stejně pohodlně jako z ovládacího pultu. Z daleka viditelný ukazatel stavu na vykladači přehledně informuje o ak- tuálním stavu stroje. Různé barvy světla signalizují, zda stroj vyrábí, nachází se
v pohotovostním režimu nebo probíhají údržbářské práce.
Digitální řízení a kontrola
Ovládací pult ErgoTronic disponuje do- tykovým displejem a velkou nástěnnou obrazovkou. Na obou jsou přehledně zobrazeny všechny potřebné informace. Celá řada dodatečných funkcí kromě toho umožňuje sledovat produkci v reál- ném čase. Přehledně jsou k dispozici
i výrobní data a další údaje až po spotře- bu CO2. Autonomní produkce sekvence tiskových úloh, řízení různých funkcí pomocí aplikací, přístup k zákaznické komunitě (Customer Community) jako centrálnímu kontaktnímu bodu mezi uživateli a výrobcem – a samozřejmě spuštění jednotlivých programů stroje včetně přednastavení na základě poskyt- nutých nebo již uložených dat – ovládací pult je digitální průsečík pro všechny výrobní procesy v tiskovém sále.
A to i s ohledem na kontrolu kvality. Tři různé systémy spojují inline regulaci
vybarvení (na přání včetně regulace podle vyvážení šedé) s funkcemi kon- troly archu během tisku (QualiTronic PrintCheck), porovnání vytištěného archu s PDF z prepressu (QualiTronic PDFCheck) a kontroly tisku ve vysokém rozlišení (QualiTronic PDF HighRes).
Další výhody pro výrobce obalů
Nová generace strojů Rapida ve vel-
kém formátu nabízí výrazná zlepšení právě s ohledem na svůj hlavní účel použití v oblasti tisku obalů. S tloušť- kou 1,2 mm, resp. 1,6 mm dosahovala paleta potiskovatelných materiálů velmi vysokých hodnot již v minulosti. Umož- ňují to univerzální chytačové systémy. U nových strojů lze spektrum potisko- vatelných materiálů ještě zvýšit – až nad hranici 2 mm, a to pomocí jednoduché- ho přestavení tiskových jednotek. Pro tiskárny, které pracují v oblasti potisku silného kartonu nebo přímého potisku vlnité lepenky a potiskují a inline zu- šlechťují celé spektrum materiálů, je to obrovský posun.
K výrazným změnám došlo i co se týče vyvýšení stroje. Nyní je k dispozici pět variant, které pokrývají rozsah od 185 až do 925 mm. Vyvýšení o 185, 370   22   23   24   25   26