Page 22 - Packaging 6/2021
P. 22

DODAVATELÉ / ZPRACOVATELSKÉ STROJE
  SPEEDPACK od společnosti BOBST zvyšuje účinnost celé linky
BOBST přináší nové úrovně automatizace a produktivity do svých skládacích- lepicích linek a představuje nejnovější průlomovou inovaci pro obalový průmysl – automatickou baličku SPEEDPACK.
 Automatická balička, vhodná pro sklada- cí-lepicí linky EX- PERTFOLD 145/165, EXPERTFOLD 170- 350 a MASTERFOLD 170-350, zvládne všechny typy krabic, ať už z vlnité nebo hladké lepenky,
od jednobodových, přes čtyř a šesti- bodové až po krabice se samosvor- ným dnem.
Složené a slepené krabice se automa- ticky spočítají, srovnají a perfektně zapáskují, takže jsou připravené
k dodání a k paletizaci.
Pierre Binggeli, ředitel produktové řady skládacích-lepicích linek ve spo- lečnosti BOBST, řekl: „Se zařízením SPEEDPACK mohou zpracovatelé plně využít potenciál svých skládacích-le- picích linek BOBST z hlediska kvality
i produktivity.“
„Tato nejnovější inovace kombinuje řadu patentovaných funkcí BOBST, navrže- ných tak, aby odstranily napětí z procesu balení a snížily plýtvání a zároveň opti- malizovaly provozní přesnost a účinnost. Ve společnosti BOBST věříme, že auto- matizované technologie a procesy jsou klíčové pro umožnění pokroku a zajištění
Sacha Bourgeois (BOBST), Peter Witzig (BOBST), Luis Manuel Luis (BOURQUIN), Pierre Binggeli (BOBST), Iuri Goncalves (BOURQUIN)
  budoucnosti obalového průmyslu v bu- doucnu; SPEEDPACK je představitelem této vize.“
Automatická balička SPEEDPACK přináší operátorům řadu výhod
a zvyšuje návratnost investic pro výrobce a zpracovatele. Poskytnutím nejvyššího možného počtu dávek
za hodinu a velmi krátkými časy nastavení může zvýšit produktivitu skládací-lepicí linky až o 25 %, aniž by byla ohrožena kvalita krabice.
Automatizovaný proces eliminuje po- třebu obsluhy strojů sdružovat dávky a přenášet těžká břemena do offline páskovacích strojů. Pracovní zátěž je snížena až o 60 %, protože kompletní linku může řídit jeden operátor a ri- ziko zranění, včetně zranění z opa- kovaného namáhání, je odstraněno. Vysoce ergonomický SPEEDPACK je ve výrobě snadno a bezpečně použi- telný. Velké průhledné bezpečnostní dveře poskytují kompletní přístup
a viditelnost celého stroje pro na- stavení a výrobu. Mezitím rozhraní BOBST Human Machine Interface (HMI) integrované do SPEEDPACKu umožňuje plně automatizovat nasta- vení, takže zpracování opakovaných objednávek je jednoduché a rychlé
– změna zakázky může trvat do 10 minut.
P. Binggeli dodal: „SPEEDPACK je všestranné periferní zařízení, které poskytuje zpracovatelům a výrobcům větší kontrolu nad pracovním tokem
a pomáhá jim stát se flexibilnějšími
a agilnějšími – což je v dnešním rychle se rozvíjejícím odvětví rozhodující.“
  22 PACKAGING 6/2021

   20   21   22   23   24