Page 21 - Packaging 6/2021
P. 21

DODAVATELÉ / ZPRACOVATELSKÉ STROJE
  BOBST utváří budoucnost výroby etiket
Po odhalení strategie oneLABEL má nyní společnost BOBST plně vybavené kompetenční centrum v BOBST Firenze v Itálii, kde je k vidění nejširší portfolio strojů na výrobu etiket, jak flexotiskových, tak s UV inkjet tiskem, a All-In-One, tedy vše v jednom. Zpracovatelé zde mohou názorně vidět, jak mohou optimalizovat svoji výrobu.
 Vplně vybaveném italském kompetenč- ním centru BOBST jsou mezi předvádě- nými technologiemi stroje MASTER DM5 All-in-One, All-Inline a také Mouvent LB702-UV digitální UV inkjet na eti- kety a rovněž VISION M1, MASTER M5 a MASTER M6 flexotisková řešení.
„Naše oneLABEL portfolio pokrývá celé spektrum možností tisku etiket,“ říká Ma- tteo Cardinotti, manažer divize Narrow & Mid Web Printing & Converting. „Během posledních několika let se ukázalo, že žádná jednotlivá technologie nemůže po- krýt všechny požadavky. Chápeme důleži- tost nalezení správných řešení pro každou zakázku a také to, že digitální a analogové technologie musejí spolupracovat, aby
bylo možné optimalizovat příležitosti pro výrobce etiket všude na světě.“
Zařízení na výrobu etiket MASTER DM5 All-in-One, All-Inline spojuje silné stránky flexo a inkjetového řešení firmy BOBST v jeden pra- covní proces pro předlakování, tisk, zdobení a výsek v jednom průchodu za dohledu pouze jednoho operátora. Modulární stroj je vybaven techno- logií, kterou zcela vlastní a vyvíjí společnost BOBST, takže jeho majitel potřebuje jen jedno kontaktní místo.
A protože jsou obě technologie 100% BOBST, zpracovatelé si nemusejí vybírat z pevně daných konfigurací, ale mohou si vytvořit ideální stroj přesně podle svých potřeb, počínaje nejjednoduššími stroji na etikety,
až po velmi sofistikované výrobní linky. Dodatečné moduly mohou být přidávány průběžně, v souladu se změnami požadavků na trhu. Bezproblémová integrace mezi digitálním a flexotiskovým strojem MASTER DM5 ve spojení s nejvyšší úrovní automatizace, výjimečnou kvalitou tisku (1200 × 1200 dpi)
a nejvyšší rychlostí digitálního tisku (100 m/min), nabízí vynikající úroveň produktivity a ziskovosti.
Se strojem DigiFlexo od BOBSTu mohou zpracovatelé automatizovat nastavení délkového a bočního regist- ru, a to během nastavování i samotné výroby a také i mezi flexo a digi- tálním tiskem. Tento stroj je také extrémně kompaktní, což znamená, že dráha materiálu je krátká a snižuje se množství odpadu.
Vysoce produktivní LB702-UV inkjet tiskový stroj na etikety dokáže tisknout jakékoliv zakázky, krátké či střední, i střední až dlouhé. Digitální stroj tiskne rychlostí až 100 m/min, dokáže vyrobit až 200 000 m2 každý měsíc pouze během jedné osmiho-
dinové směny s jedním operátorem. Jeho šest barev poskytuje nejširší barevný gamut v této kategorii pomocí technologie BOBST oneECG (Extended Color Gamut) bez zpoma- lení. Volitelně lze přidat bílou barvu pro tisk se 70% neprůhledností při rychlosti 45 m/min.
Stroje MASTER M5 a MASTER M6
se vyznačují dokonalými digitální- mi technologiemi, včetně DigiFlexo
a oneECG. Vysoce výkonná zařízení také poskytují mimořádnou produkti- vitu díky automatizovaným funkcím, jako je například automatická změna zakázky bez zastavení Excelprint, automatické nastavení a ovládání registru PrintTutor, a nastavení
tlaku PrintTutor Plus, plně řízené servomotorem.
Pro efektivitu a stabilitu při výrobě etiket poskytuje VISION M1 rok co rok konzistentní výkon v kvalitě
a opakovatelnosti. Tento cenově do- stupný a spolehlivý flexotiskový stroj je snadný na ovládání i pro méně zku- šené operátory a zpracovává materiál v šíři 370 a 430 mm inline s rychlostí až 180 m/min.
„Nabízíme fantastické portfolio tisko- vých strojů, které společnostem, zabývají- cím se výrobou etiket, umožňuje vypořá- dat se se všemi tlaky rychle se měnícího trhu,“ uzavírá Matteo Cardinotti.
  PACKAGING 6/2021 21


   19   20   21   22   23