Page 20 - Packaging 6/2021
P. 20

Společnost BOBST oznámila uvedení MASTERLINE DRO, kompletní linky,
od přednakladače až
po paletizér. Díky začleně-
ní nejnovějších technologií společnosti BOBST, a to včetně deseti
patentů, získají zpracovatelé neju- niverzálnější, nejautomatizovanější, on-line připojené a vysoce ergono- mické řešení na trhu. Stroj umožňuje výjimečnou produktivitu dosahující výkonu více než 40 milionů metrů čtverečních ročně, přičemž kombinu- je velkoobjemovou výrobu na jedno- duchých krabicích a obalech s při- danou hodnotou s kvalitním tiskem a vysekáváním.
Linka se vyznačuje vysoce kvalitním vnitřním a vnějším tiskem v jediném průchodu, komplexními možnostmi vysekávání a rychlými změnami nastavení na všech svých částech. Kombinace digitalizace, konektivity a automatizace jako nikdy předtím slibuje, že připraví cestu pro novou éru výroby krabic.
„MASTERLINE DRO byl navržen tak, aby odpovídal požadavkům trhu na hod- notné obaly, rychlejší dodací lhůty a udr- žitelnější provoz včetně nových požadav- ků na e-commerce,“ říká David Arnaud, ředitel produktového marketingu FFG DRO. „Vzhledem k tomu, že majitelé značek požadují od svých dodavatelů obalů z vlnité lepenky stále vyšší kvalitu výseku a tisku, je pro výrobce krabic dosažení obojího při zachování ziskové marže stále důležitější. MASTERLINE DRO přesně toho dosahuje a věříme, že nastavuje nové měřítko v tomto odvětví.”
Významná úspora surovin a odpadu
Extrémně vysoká kvalita poskyto- vaná MASTERLINE DRO je konzis- tentní pro každou položku, krabice jsou kvalitnější, je zde 15% zlepšení v testu komprese krabice (BCT), což představuje obrovský potenciál úspo- ry při používání papíru.
Dva systémy kontroly kvality umož- ňují dokonalou konzistenci tiskového registru během nastavování nebo během výroby: Start & Go poskytuje plně automatické nastavení víceba- revných úloh s automatickou korekcí tiskových jednotek s pouhými 11 archy na nastavení stroje a Lead & Print zaručuje soutisk barev flexotis- ku a přesnost tisku vůči přední hraně archu s proaktivní kompenzací ne- pravidelnosti lepenky během výroby. Má zabudovaný účinný systém sběru prachu, který zajišťuje dokonalou kvalitu tisku a účinnost vysekává-
ní s garancí 99,9 % odstraněného odpadu.
A co víc, snadno se nastavuje a ovlá- dá. Uživatelé mohou obsluhovat celou linku jednoduchým a intuitivním
ovládáním a díky velmi rychlému průchodu zakázky od podavače
po paletizér umožňuje maximální provozuschopnost s minimálním úsilím. Má robustní, odolný design se sníženým opotřebením dílů v BOBST kvalitě s dlouhou životností. Pokud je vyžadována údržba, standardizova- né náhradní díly, intuitivní nabídka údržby a snadný přístup ke všem částem stroje činí údržbu nákladově efektivní.
„Když navrhujeme nový stroj, opravdu
o něm přemýšlíme z pohledu zákazníka,“ řekl David Arnaud. „To je důvod, proč MASTERLINE DRO řeší potřeby zpra- covatelů z obchodního hlediska jak nyní, tak i do budoucna. A to bude zpracova- telům velmi dobře sloužit a poskytne jim obrovskou konkurenční výhodu.”
DODAVATELÉ / ZPRACOVATELSKÉ STROJE
  MASTERLINE DRO
BOBST uvádí na trh MASTERLINE DRO, nové řešení rotačního vysekávání, které nastavuje nový trend – vnitřní a vnější tisk v jednom procesu.
     20 PACKAGING 6/2021   18   19   20   21   22