Page 19 - Packaging 6/2021
P. 19

  Recyklace, Papír
& Obaly
     
Tobias Mohr
+49 172-562 973 9 tobias.mohr@monowell.de
    
 
+420 775 98 98 21

 www.palm.info
  OBALY / NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ
  baterií o jmenovité energii nad 1000 Wh, kdy vnější teplota nepřesáhla 100 °C a nepronikly ani jiskry, ani plamen. Vnitřní vyložení je prachuprosté, nevodivé a nehořlavé. Snadné uzavírání a otevírání, možnost jednoduše přestavět vnitřní prostor pro různá provedení akumulátorů, posky- tuje uživatelům komfort i vícenásobné použití. Zarges nabízí různé velikosti a varianty takových beden včetně velmi často potřebného a málokdy dosažitelného poraden- ství. Dlouholeté zkušenosti v certifikaci obalů z hliníku pro nebezpečné zboží umožní nabídnout i zcela individuální obalová řešení, Zarges je současně výrobcem i autorizova- ným pracovištěm pro testování a certifikaci obalů.
Chorvatský výrobce Rimac se specializuje na vývoj spor- tovních elektroaut. Patentované akumulátory s vysokým výkonem představují specifická rizika. Jejich přeprava
a skladování požaduje velmi kvalitní obaly. Takové obaly
z oceli připravila firma Thielmann. Bezpečnostní box TM LP2 pro splnění předepsaných požadavků má dvojité stěny a samozřejmě nevodivé a nehořlavé vnitřní vybavení. Kromě vysoké stability bedny nepropustí na vnější povrch plamen, teploty při hoření zabalených baterií mohou dosa- hovat mnoho stovek stupňů Celsia, ale povrch bedny nesmí přesáhnout povolených 100 °C! Tyto speciální velké ocelové bedny mohou být vybaveny systémem pro zvládání úniků nebezpečných plynů vznikajících při hoření baterií.
Vedle těchto superboxů německé ministerstvo dopravy zve- řejnilo prohlášení, že akceptuje pro přepravu rizikových (po-
škozených, určených k recyklaci) lithiových baterií a článků použití i plastových nádob, původně testovaných na jiná rizika, s inertní výplní (např. pískem). Samozřejmě, jedná se o provizorní náhradní řešení pro přepravu běžně používa- ných akumulátorů ve spotřebitelské elektronice a nářadí.
Elektronika s lithiovými bateriemi pomáhá také při balení, hlavně při kontrole úniků, sledování povinných kontrol
a oprav obalů, pro sledování pohybu obalu, resp. baleného zboží, a podmínek při dopravě a skladování. Start-up Packwi- se byl na stránkách Packagingu již zmiňován a jejich Packwi- se Smart Cap byl za minulý rok oceněn snad ve všech soutě- žích, lze tedy očekávat jeho brzké rozšíření. Obdobně „chytrý“ systém SpillGuard connect od firmy Denios ve spolupráci
s Robiotec výrazně pomáhá zvýšit bezpečnost skladovaných chemikálií, hlásí totiž okamžitě úniky produktu. Jeho přínos byl oceněn German Innovation Award 2020. Letos Denios po- kračuje s digitální kontrolou záchytných van, v případě úniku kapalin vydává tato IoT technologie varovné optické a akus- tické signály, současně zašle zprávu do zvoleného zařízení (mobil, počítač atp.). Tím je urychlena možnost nápravy, což má výrazný dopad na konečný součet nákladů pro odstranění škod z úniku. Denios vyvinul speciální webovou aplikaci, díky které lze sledovat více takových zařízení v jednom místě, umožňuje také dokumentovat provedené kontroly a pravidel- ně zasílat zprávy o sledovaném provozu.
Obaly pro nebezpečné zboží přinášejí řešení nezvyklých potřeb, o to víc mohou inspirovat!














































































   17   18   19   20   21