Page 18 - Packaging 6/2021
P. 18

Fachpack konečně mohl letos opět představit četným návštěvníkům obaly pro pohodlnější
a současně velmi bezpečné balení takových chemikálií, které jsou pro své nebezpečné vlastnosti baleny do testovaných obalů. Samo- zřejmě se ani u těchto obalů neopomíjejí otázky
související s ekologickým přístupem. Snižování potřebné- ho množství plastů, využití recyklátů a snadná následná recyklovatelnost již patří téměř ke standardům výrobců. Tak např. výrobce Werit v řadě IBC CompactLine úspěšně nahrazuje od roku 2017 standardně používané sudy. Vývoj IBC s menšími objemy (300 l) jsou logisticky výhodnější kvůli čtvercovému/obdélníkovému půdorysu a současně snazší manipulaci díky robustní podstavě (paletě). Snadné plnění a vypouštění je oproti sudům také výhodou. V ne- poslední řadě se u IBC lépe náklad zajistí na ložné ploše vozidla a také stohuje, což je pro přepravce při silničních kontrolách zaměřených na zajištění nákladu výraznou pomocí. Tyto kontejnery jsou certifikovány pro přepravu nebezpečného zboží, ale i pro potraviny. Navíc funguje výhodné vícecestné použití známé z klasických 1000litro- vých IBC, a tak se i další výrobci IBC nechali inspirovat.
IBC o velikosti 300 l nabízí také firma Schütz. Ta přišla
s novinkou Green-Layer se 40 % recyklátu, který si zajiš- ťuje (a tím i kontroluje kvalitu) sám Schütz v rámci vlastní globální sítě. I tyto kontejnery s podílem recyklátu splňují požadavky předpisů a jsou certifikovány pro přepravu nebezpečného zboží. Tím firma Schütz dosahuje vedle vícenásobného použití dalšího stupně cirkulární ekono- miky v použití již nevyhovujících IBC jako surovinu pro výrobu nových. Je potřeba zmínit, že recyklát je použitý
jen pro vnitřní vrstvu materiálu, oba povrchy nádoby
jsou z plastu nového. V případě plastové palety pod IBC je možné dosáhnout na takový obal až 73% podílu recyklátu. Tím dochází k výrazné úspoře CO2, která pomáhá v celkové bilanci uživatelům takovýchto kontejnerů. Vedle 300lit- rových kontejnerů jsou oblíbené IBC 560 l z řady Ecobulk MX pro kompaktní vhled s nízkou výškou, jeho základna odpovídá dalším velikostem 820 l, 1000 l a 1250 l. Široká škála kontejnerů Schütz zahrnuje modely s ex-ochranou, tzn. s uzemněním ve výpustní armatuře a paletě. Dále antistatické vnitřní nádoby umožňují použití i pro látky hořlavé či s výbušnými vlastnostmi a do prostor s označe- ním nebezpečí výbuchu zóny 1 a 2.
Vedle inovací v tradičním balení nebez- pečného zboží jsou intenzivně vyvíjeny speciální obaly pro dosud málo prozkou- maná, ale čím dál četnější rizika, plynoucí
z enormního nárůstu používání zdrojů energie na bázi lithia. Protože se jedná hlavně o nebezpečí vzplanutí a požáru, jsou nejčastěji úspěšní výrobci kovových obalů. Od letošního léta lze koupit speciální pře- pravní obal z hliníku od společnosti Zarges pod názvem K470 Akku Safe Universal. Kromě povinné certifikace se bedna vyzna- čuje dlouhou životností a četným příslušen- stvím. Vývojově navazuje na již osvědčenou variantu K470 Akku Safe a je určena nejen pro UN3480 a UN3481, ale i pro jejich prototypy, baterie určené k likvidaci či recyklaci a kriticky poškozené baterie, tzn. odpovídá balicím instrukcím P910, P908, P911 a P909 ADR. Certifikace proběhla
i pro leteckou přepravu podle IATA DGR. Bedna musela obstát v testu na požár
OBALY / NEBEZPEČNÉ ZBOŽÍ
  Balení nejen na baterky
Podzim byl bohatý na obalové události u nás i ve světě. Mnohé obaly byly hodnoceny a slavnostně předány ceny těm nejlepším. Ke škodě oblíbené diverzity se mezi soutěžícími o různé obalové tituly prakticky nevyskytují obaly na tzv. nebezpečné zboží! I přestože právě takové obaly musejí ze zákona dosahovat vysoké kvality a často jsou nositeli velmi sofistikovaných inovací, které se jinde jen těžko hledají. Od Šárky Pěkné.
    18 PACKAGING 6/2021

   16   17   18   19   20