Page 4 - Packaging 5/2021
P. 4

ÚVODNÍK
     Být první na pásce nemusí být vždy výhra
Jo, tak nějak to vidím. Vyhrály dvě koalice složené z celkem pěti stran. Jejich veskrze „státotvor-
né“ programy měly svůj společný průsečík v bodě „antibabiš“. Bylo
to docela napínavé, dobrá sobotní odpolední volební detektivka. Obě koalice vyhrály, porazily ANO díky společnému zájmu. Ale usednout
do „elektrického“ křesla jako první,
to je vítězství Pyrrhovo. Státní kasa
je prázdná, či spíše plná dluhů, což
je ještě horší. Andrej Babiš po obě
svá volební období nešetřil (ač bylo
z čeho), rozdával, kde mohl, za zdat- ného sekundování ČSSD, které ještě mnohdy předčilo jeho „smělé“ plány
v rozdávání z cizího. Do toho přišel covid a najednou dluhy rostly nevída- ným tempem. Ale k tomu moje malá osobní poznámka: Když vloni covid nastoupil, náš premiér, ať si říká kdo chce co chce, se projevil jako manažer a začátek pandemie ukočíroval docela dobře – narozdíl od Bruselu. Tam se neschopnost projevila na plné čáře. Nad covidem jsme stále ještě nevy- hráli, nechová se, mrška, podle našich představ. ANO neposlouchá, třeba bude poslouchat SPOLU a nového ministra zdravotnictví.
Náš pravděpodobný budoucí pre- miér Petr Fiala dostal do budoucí hry černého Petra, totiž opravit státní rozpočet na příští rok s nižším schod-
kem, než plánovaných 376 mld., aby předvedl, že on ví, jak na to. Což je, podle toho, co vidím, bez bolestných škrtů neřešitelné. Snižování stavu
ve státním aparátu (který navzdory proklamacím stále roste) je skoro ne- proveditelné, to by se musely odbou- rat různé příkazy, zákazy a nařízení, která se vydávají a pak kontrolovat jejich plnění. Na to je potřeba setsakra hodně lidí, protože národ se je snaží obcházet. Změnit zákon o valorizaci důchodů – nemožné. Lze seškrtat výdaje spojené se slevami na dopra- vu, což je několik miliard (v r. 2019
– 5,7 mld., 2020 – 3,5 mld.). (Jen pro zajímavost – důchodců, využívajících slevu bylo cca 21 %.) Anebo zastavit nasmlouvané investice? Uf, opravdu tvrdý oříšek. A ještě dvě čísla: veřejný dluh se v září vyšplhal na 2,6 bilionu korun, státní pak na 2,3 bilionu korun.
Petru Fialovi nezávidím ani situaci
v parlamentu. Koalice mají ve sně- movně pohodlnou většinu, ale ukočírovat ten slepenec pěti stran, no, necháme se překvapit. A doufám, že v tom slepenci zanikne hlas pirátů.
P. Fiala si, doufám, poradí i bez nich, i 104 křesel je v pohodě.
Škoda, že v mém úvodníku nezbylo místo na obaly. Ale nemohu si pomo- ci, muselo to ze mne ven.
Redakce
VYDAVATEL, REDAKCE A INZERCE:
Richtr & Co., spol. s r. o. Lipanská 4, 130 00 Praha 3 tel.: 602 693 666, 602 322 224 e-mail: info@packaging-cz.cz www.packaging-cz.cz
REDAKČNÍ TÝM:
Eva Skopková, jednatelka Jiří Richtr, šéfredaktor Ing. Olga Frídlová
kpt. Petr Novotný
Ing. Anna Šírová
DALŠÍ AUTOŘI VYDÁNÍ:
Martin Bělík
dr. Monika Kaßmannová Vladimír Lukeš
Tomáš Vacek
Ing. Jana Žižková
ZLOM:
Jiří Nevěřil – Artini
Obřanská 60, 614 00 Brno
e-mail: grafika@artini.cz; tel.: 608 713 035
TISK:
UNIPRESS, spol. s r. o. Svobodova 1431, 511 01 Turnov tel.: +420 481 319 439
e-mail: tiskarna@unipress.cz www.unipress.cz
MEZINÁRODNÍ REDAKCE
A VYDAVATELSTVÍ:
X-Media, Verlags- und Redaktionszentrale A-4893 Zell am Moos, Oberschwand 15 tel.: +43 6234/7161
mob.: +43 699/11655760
fax: +43 6234/7162
e-mail: office@x-media.at www.x-media.at
EMGroup GmbH
Rotenmühlgasse 11/10, A-1120 Wien tel.: +43 1 983 06 40 ext. 34 fax:+4319830640ext.18
e-mail: office@printernet.at www.europeanmediagroup.pl
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p.
ISSN 1211-9202
Evidováno MK ČR jako periodický tisk, evidenční číslo MK ČR E 15117
 4 PACKAGING 5/2021
Váš Jiří Richtr


   2   3   4   5   6