Page 44 - Packaging 4/2021
P. 44

SOUTĚŽ / IF DESIGN
   iF Design 2021
Ohodnocení cenou IF DESIGN AWARD je
od roku 1953 mezinárodně uznávanou ochrannou známkou pro vynikající design. Soutěží se
v oborech produktový, obalový, komunikační
a servisní design; architektura a interiérový
design a také profesionální koncepce; uživatelská zkušenost (UX User Experience) a uživatelské rozhraní (UI User Interface). Monika Kaßmannová.
3
přání lidí po „zelených“ obalech,
jiná část používá s velkým efektem opakovaně využitelné materiály. Regionální zvláštnosti hrají v tomto směru výraznou roli, zejména proto, že úspěšnému designu obalů nadá-
le dominují asijští designéři. Vedle tohoto přístupu ale některé příspěvky z Asie i Evropy dokazují vysoce kva- litní řemeslnou tradici. Nejúspěšnější návrhy designových obalů ukazují, že se vyplatí přemýšlet o následném použití obalu, který by již mohl být jen odstraněn, často se nacházejí nová, potěšitelná a překvapivá řešení pro takzvané druhé použití.
Následné představení pěti zlatých vítězů dává tušit letošní zaměření.
Zlatou cenou
byly oceněny
obaly
1 Obal Srisangdao:
Značka Srisangdao
Rice pověřila své
designéry vývojem obalového řešení vyrobeného z recyklovaných mate- riálů, které představuje přirozené procesy při pěstování a při výrobě těchto produktů z bio rýže. Toto tlakově tvarované balení se skládá
z rýžových plev, které se hromadí během loupání rýže. Na vnitřním víčku je vyražen reliéf rýžového zrna. Díky otvoru ve tvaru rýže ve vnější krycí vrstvě tento vkusný, přírodní box nabádá i k opětovnému použití, například jako krabička pro papírové kapesníky.
   „Nejdesignovější“ obaly na světě byly letos vybírány opět digitálně Také v roce 2021 se kvůli pandemii nemohlo slavnostní předávání cen uskutečnit naživo v Berlíně, jak bylo naplánováno. Místo toho iF Design uspořádala celosvětovou kampaň
za digitální ocenění „The CreatiFe Power of Design“. Tato kampaň bude naplňována společně s renomovaný- mi odbornými médii až do října toho- to roku, za nemalé finanční podpory s rozpočtem v řádu desítek milionů.
Této kampaně se účastní:
Vitra Design Museum (Německo) The Design Museum London (Velká Británie)
Muzeum designu YANG (Čína) Design Museum Everywhere (USA) Design Museum Danmark (Dánsko) MAK – Uměleckoprůmyslové mu- zeum (Rakousko)
Design Museum Den Bosch (na so- ciálních médiích) (Nizozemsko)
S téměř 9 509 přihláškami z 52 zemí je to zatím nejrozsáhlejší soutěž.
V loňském roce bylo přihlášeno
7 298 soutěžících. Rozhodovalo 98 mezinárodních nezávislých porot- ců. Na vítězství v CENĚ iF DESIGN AWARD 2021 se nakonec může těšit 1744 zúčastněných. Porota ocenila 75 nejvýraznějších úspěchů v oblasti de- signu a inovací cenou iF Gold Award 2021, včetně pěti za úspěchy v oblasti obalového designu.
Obalovému designu i nadále dominuje Asie
Rok 2021 by mohl být rokem, kdy byly oceněny designové obaly pře- devším s převažujícími plně recy- klovanými materiály a podporující udržitelné způsoby balení a přepra- vy. Část z řady příkladů naplňuje
  1
44 PACKAGING 4/2021


   42   43   44   45   46