Page 8 - Packaging 3/2021
P. 8

DODAVATELÉ / OSOBNOST
   Baden Board je rodinný německý papírenský podnik, výrobce 100% recyklovatelné lepenky WLC (GD2, GD3, GT1) od 300 g/m2.
Pankaboard vyrábí skládačkovou lepenku (GC1, GC2, UC a speciální kartony bez nátěru) a nabízí vysoce kvalitní lepenková řešení pro různé obaly, grafické a průmyslové aplikace a segmenty potravinářských služeb. Je světovým lídrem v oblasti sklá- dačkových lepenek o vysoké tloušťce a speciálních kartonů bez povrchové úpravy pro širokou škálu použití. Aby všechny výrobky Pankaboard byly bezpečné, jsou vyrobeny bez optic- kých zjasňovadel.
Halle Karton se specializuje na ex- presní a na míru šité dodávky různých lepenek a druhů papíru, především FBB, WLC a linery.
Horkou novinkou Paper Day je Eterna
Až dosud se M. Formánek věnoval prodeji různých druhů papírů a lepe- nek, ale nyní přibral do svého portfolia i technologii na výrobu obalů z hladké lepenky. Jedná se o společnost ETER- NA, mnozí ji znají ještě pod značkou Brausse. Tato Evropská centrála je společnost se sídlem v Nizozemsku, ale vlastní výroba strojů probíhá
v Číně. „My jsme až do současnosti stroje neprodávali, je to pro nás něco nového, ale protože to zapadá do našeho celkového konceptu, věříme, že na trhu uspějeme. Chceme zákazníkům nabídnout komplex-
Halle Karton – sklad rolí, které jsou potom nařezány na přesné archy a rychle dodány zákazníkovi.
    Detail stroje
ETERNA 1060 elite ER.
ní služby. Stroje nejsou u nás neznámé,
a přestože pocházejí z Číny, drží si vyso- kou laťku kvality. Společnost totiž patří pod skupinu BOBST a ta by si nekazila pověst nějakou zhoršenou kvalitou. Jde hlavně o výsekové stroje a lepičky. Tyto stroje jsou určeny především pro firmy, které se v tomto segmentu chtějí uchytit
a zatím si nemohou dovolit špičkové vyso- ce kvalitní technologie přímo od BOBSTu, které jsou cenově poněkud jinde. V nabíd- ce máme i stroje na povrchovou úpravu zlacením pomocí horké ražby, známé také jako zlatičky. Nyní budujeme vlastní servisní síť, abychom poskytovali služby
i tohoto druhu.“
Co Paper Day nabízí svým zákazníkům
Ing. Formánek: „Nabízíme především cílený zákaznický servis. Díky své dlou- holeté praxi mohu říci, že již znám většinu přání zákazníků, tuším, co asi budou potřebovat. Já mám takovou povahu, že se každou došlou poptávku snažím vyřešit,
a když to nejde, hledám jiné alternativy. Vzhledem k sortimentu našich dodavatelů musím říci, že těch alternativních materiá- lů máme opravdu hodně. Stačí se podívat naše webové stránky, od 300 g/m2 výše máme téměř kompletní sortiment skládač- kových lepenek. Dalším plusem pro nás je
i skutečnost, že spolupracujeme s menšími papírnami, které jsou pružnější ve schop- nosti dodat poptávaný materiál v kratší době než velké fabriky. Některé papírny mají i týdenní cyklus, a protože jsme jejich dobrý obchodní partner, dostáváme od nich nabídky možných výrobních souběhů. Naši zákazníci to vědí a využívají toho.“
„Pro velké firmy nejsme konkurence...“
říká Michal Formánek, „ale myslím, že máme své místo na trhu, jsme partnerem
především pro menší výrobce obalů, nebo pro specialisty. Vykrýváme určité místo
na trhu, jsme pro zákazníky důležitou alternativou. A mám pocit, že nás naši zákazníci přijímají lépe, než tomu bylo předtím, když jsem byl zaměstnán u velké firmy. Máme k sobě tak nějak blíž. U ně- kterých velkých firem, se kterými jsem dříve obchodoval, jsem nyní se svou nabídkou neuspěl, čemuž rozumím. Ony jsou dost zvyklé na spolupráci s většími dodavateli
a nemají potřebu měnit již zaběhnuté dodavatelsko-odběratelské vztahy. Ale zato zase dost intenzivně spolupracujeme s men- šími zákazníky, to mě velice těší a dává mi to naději, že na trhu uspějeme.“
Na Ing. Michalu Formánkovi je vidět, že ho práce baví a dobře jí rozumí. Takže nemám obavu, že by pro něj
a jeho rodinnou firmu nebylo na na- šem obalářském trhu místo. Dokonce u něho shledávám značný růstový potenciál. Určitě o něm ještě uslyšíme.
Pohled na papírenský stroj v Baden Boardu.
8 PACKAGING 3/2021
   6   7   8   9   10