Page 7 - Packaging 3/2021
P. 7

roční propad na trhu 100–150 tis. tun. Na začátku letošního roku se zvýšila cena za výkup sběrového papíru. Díky zvýšené poptávce po obalových materiá- lech z recyklu po celém světě se zvýšila také poptávka po základní surovině
na jejich výrobu, tedy na sběrový papír, a tím se zdvihají ceny sběrového papíru. Zákazníci si budoucí vývoj uvědomo- vali, začali se předzásobovat. A navíc první a druhý kvartál roku je vždycky
z hlediska poptávky silnější. Když stoupá poptávka, stoupají i ceny, došlo tedy
ke dvěma zvýšením cen. K tomu ještě srbská papírna UMKA, což je jeden z vý- znamných dodavatelů lepenek, přestavu- je stroj a v červenci a srpnu nebude vyrá- bět, odpadá další kapacita, a to vytváří ještě větší převis poptávky nad nabídkou. Taková je nyní situace u natírané recyk- lované lepenky typu GD. U lepenky GC je situace podobná, protože zákazníci, kteří poptávají lepenku GD a nemohou ji dostat, hledají alternativu u lepenek GC, tedy lepenek dražších z čistého vlákna. Zároveň se zdražil a vázne dovoz ma- teriálu z Asie, což je rovněž významný faktor, vzhledem ke kovidové situaci je obtížnější transport. Asijští dodavatelé nejsou pro Evropu jako celek zvlášť významní, mají na trhu podíl malý, odhaduji 3–5 %, ale pro nás a východní Evropu, kde se tradičně hledí na kilogra- mové ceny zvláště bedlivě, výpadek hraje významnou roli.
Všechny tyto vlivy jsou ještě podpořeny současnou situací, tedy trendem odklonu od plastu k papíru a enormním nárůstem elektronického obchodování, kde je velká spotřeba obalů.“
Jak došlo k rozhodnutí podnikat
„Když jsem v naší republice pomáhal za- vést zastoupení pro dvě zahraniční firmy, začínali jsme téměř od nuly. To byla pro mě velice užitečná škola, naučilo mě to se dívat na problémy nejen z ekonomického, ale také z technického hlediska. Řešením problémů se nejvíc učíte.
Často jsem si při tom říkal, jak bych
na to šel já, kdybych měl vlastní firmu. Pomalu se to rozhodnutí ve mně při- pravovalo a až ve svých 48 letech, tedy vloni, to dozrálo. Nevím, zda je kovidový čas nejlepší pro začátek podnikání, ale když máte pevnou víru, trochu štěstí
a především píli, tak se to musí povést.“ Michalu Formánkovi, zdá se, na- hrává koronavirus v tom smyslu, že je enormní hlad po obalech, a tedy
i po lepence. A samozřejmě se úročí
Velkou podporou Paper Day a jeho zákazníků je evropský obchodní a servisní tým Eterny sídlící v nizozemském městě Hertogenbosch.
DODAVATELÉ / OSOBNOST
    i roky strávené v oboru se zákazníky a firmami.
„První firma, se kterou jsem se domluvil
na zastupování, byla německá firma Halle Karton, tu již dlouho znám. Další byl Ba- denboard, papírna, která měnila majitele
a uvítala mou nabídku k jejich zastupování u nás. Koncem roku jsme se domluvili
s finským Pankaboardem. Jistě není bez zajímavosti, že Halle Karton je specialistou na rychlé dodávky, není pro ně problém minimální množství, klidně dodají i půl palety. Já o nich říkám, že jsou to takoví vytrhávači trnů z pat. Jistě, taková služba není nejlevnější, ale zákazník ví, že by mu mohl utéci jiný obchod, když obaly nedodá, a je ochoten za tento servis zaplatit. Spolupracujeme hlavně s menšími rodin- nými firmami, protože i my jsme rodinná firma a mám pocit, že si budeme dobře rozumět. Ne, že bych se zříkal spolupráce s velkou firmou, to bych jistě také uvítal, ale jako menší rodinné firmy máme
k sobě blíž.“
Paper Day je výhradním zástupcem společností:
• EternavČeskérepubliceanaSloven-
sku pro stroje na výrobu skládaček z hladké lepenky. Eterna prodává na Slovensku i stroje na zpracování vlnité lepenky, ty se však dodávají jiným distribučním kanálem.
• BadenBoardvBosněaHercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České repub- lice, Maďarsku, Srbsku, na Slovensku a ve Slovinsku a také pro definova- nou zákaznickou základnu v Polsku.
• Pankaboard v Bosně a Hercegovi- ně, Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Srbsku, na Slovensku
a ve Slovinsku.
• Halle Karton GmbH ve východní Evropě.
Eterna (bývalý Brausse) je společnost patřící do skupiny BOBST GROUP. Eterna je významným výrobcem výsekových strojů a lepicích strojů.
  Papírna Baden Board v německém Gernsbachu.
PACKAGING 3/2021 7


   5   6   7   8   9