Page 65 - Packaging 3/2021
P. 65

• Nový automatický vozík EKS 215a na samostatné zaskladňování zboží až do výšky 6 metrů
• Nový podvozek pro automatické vozíky zabírá menší plochu
a nabízí více možností nasazení ve vnitropodnikové přepravě
a transportu hotových výrobků
• Rozhraní člověk-stroj pro dokonalou
interakci: odstraňování problémů, detekce břemen a možnost ručního vyřizování objednávek
Nový vozík EKS 215a může samo- statně zakládat břemena vážící 1 500 kilogramů do výšky až šesti metrů (zbytková nosnost v 6 metrech je
700 kg) a je proto ideálním řešením pro nasazování automatických vyso- kozdvižných vozíků. Vozík je posta- ven na zcela novém a zvláště kom- paktním podvozku pro automatické vozíky. Díky tomu má nový vozík EKS 215a tak malé rozměry. Společnosti Jungheinrich se také díky novému konceptu ochranného pole u vozíku EKS 215a podařilo výrazně snížit jeho virtuální stopu. Tento koncept umožňuje dynamickou integraci vozí- ku do stávajícího uspořádání skladu. Pomocí nového vozíku EKS 215a lze automatizovat manuální operace, které se v současné době stále provádí převážně pomocí čelních vysoko- zdvižných vozíků a retraků. Zcela nové rozhraní člověk-stroj zajišťuje intuitivní ovládání vozíku.
Odpověď na požadavky zákazníků
„Nový vozík EKS 215a je reakcí společnosti Jungheinrich na četné požadavky zákazní- ků, které se týkají prostorových požadavků a možného využití. Vozík je kompaktnější, výkonnější a uživatelsky přívětivější než všechny předchozí vozíky,“ vysvětluje Manuela Schmidbauerová, produktová manažerka ve společnosti Jungheinrich, odpovědná za nový vozík EKS 215a dodává: „Se zbytkovou kapacitou, která
je o 40 procent vyšší než u předchozího vozí- ku, se jedná o ideální vozík pro automatiza-
ci vnitropodnikové přepravy a skladování palet v širokých uličkách.“
Kompaktní a všestranný
Zvláštní inovací v novém vozíku
EKS 215a je nový podvozek pro automatické vozíky s mimořádně kompaktními rozměry. Bezpečnost- ní skenery jsou nainstalovány pod podlahou vozíku, aby byly chráněny před poškozením a nezabíraly místo. Společnosti Jungheinrich se u vozíku EKS 215a podařilo zmenšit fyzickou podlahovou plochu – nyní má délku 131 milimetrů a šířku 85 milimetrů. Díky této konstrukci má automatický vozík o 10 procent menší obalovou křivku. To vede k nižším prostoro- vým nárokům vozíku a jejich snazší integraci do stávajícího uspořádání skladů. Devět typů sloupů umožňuje tvorbu individuálního řešení pro kaž- dé použití a samonosné vidle zvyšují všestrannost při manipulaci.
Nové rozhraní člověk-stroj
Nový vozík EKS 215a nyní mís-
to 48voltové využívá 24voltovou technologii. Výsledkem je až 30% úspora nákladů souvisejících s ener- getickým systémem. Nabíjecí operace jsou automatizované. Nové rozhraní člověk-stroj s dotykovým displejem nabízí další možnosti interakce mezi
obsluhou a automatickým vozíkem. Stav nového vozíku EKS 215a lze okamžitě zjistit jediným pohledem. Když dojde k poruše, zobrazí vozík textový popis problému a konkrétní doporučení k jeho nápravě. Díky tomu je také možné snadno odstraňovat chyby, které dříve mohl vyřešit pouze servisní technik. Rozhraní člověk- -stroj lze také používat k definování nebo zahajování manuálních příkazů k jízdě, což bylo dříve možné pouze centrálně přes řídicí stanici.
Přizpůsobené řešení pro automatizovanou intralogistiku Nový model dokonale zapadá do pro- duktové řady automatických vozíků společnosti Jungheinrich. Každý
z vozíků EREa, ERCa, EZSa a EKSa
a všechny automatické vozíky do úz- kých uliček vynikají svými indivi- duálními silnými stránkami a výho- dami. „Společnost Jungheinrich nabízí svým zákazníkům rozsáhlé a přizpůso- bené řešení s dlouholetými zkušenostmi
v oboru automatizované intralogistiky,“ vysvětluje Manuela Schmidbauerová. I přes všechny nové funkce, a přestože byl tento automatický vozík vyvinut speciálně na základě požadavků zákazníků, jsou v novém vozíku EKS 215a z více než 90 % použity ověřené standardní komponenty Jungheinrich.
DODAVATELÉ / LOGISTIKA
  Inovace Jungheinrich pro nasazení automatických vozíků
Začátkem května představila společnost Jungheinrich na své virtuální tiskové konferenci INNOVATIONS & HIGHLIGHTS 2021 svůj nejnovější automatický vozík.
   PACKAGING 3/2021 65
   63   64   65   66   67