Page 64 - Packaging 3/2021
P. 64

 pro kompozitní obaly. Předplacené, neplacené a exportované kompozitní obaly se evidují pouze na daných listech jako rozpad po materiálech.
§ 48 – Pro účely plnění povinností využití odpadu z obalů podle § 12
a vedení evidence podle § 15 a 23
se kompozitní obaly a jiné obaly, složené z více než jednoho materiálu, vykazují podle materiálů obsažených v obalu. Od tohoto požadavku se lze odchýlit v případě, že daný materiál představuje nevýznamnou část obalu a nepředstavuje více než 5 % celkové hmotnosti obalu.
Vyplnění nového Výkazu a eviden-
ce zpoplatněného kompozitního obalu je nutné zaevidovat nejdříve na listech pro prodejní, skupinové, přepravní a/nebo průmyslové obaly. Poté na stránkách XX – XK výhradně pro dodatečné členění na jednotlivé materiály, ze kterých se daný kompo- zitní materiál skládá. Evidence podle nových předpisů zřejmě nebude zpočátku úplně jednoduchá, proto EKO-KOM pro své klienty připravil celou řadu informací na webových stránkách www.ekokom.cz v sekci Evidence od roku 2021.
Jmenovitě to jsou:
– Metodika ke čtvrtletnímu výkazu
od roku 2021
– Webinář o výkazu od roku 2021 – Videomanuály č. 1–5: Obaly pro
jedno použití a opakovaně používa- né obaly; Zpoplatněné, předplacené, neplacené a exportované obaly; Obchodní nenápojové, obchodní nápojové a průmyslové obaly; Pro-
dejní, skupinové a přepravní obaly; Kompozitní obaly
Případné dotazy a reakce na podně- ty zodpoví EKO-KOM na tel. číslech 729 848 430 a 729 848 435, nebo e-mailové adrese: evidence@ekokom.cz. Tento výkaz je možné získat též
na www.ekokom.cz. Vyplněné Výkazy klienti zasílají na vykazy@ekokom.cz.
LEGISLATIVA / OBALY
          
                 
      
 
  
 
        J3 J4
                             
     
     
         

    
  
    
  
      
       
 64 PACKAGING 3/2021

   62   63   64   65   66