Page 6 - Packaging 3/2021
P. 6

Společnost Paper Day, kterou založil Michal Formánek, má jediného společníka a tím je právě Ing. Formánek. Inu, známá zkušenost (i moje) je, ideál-
ní počet společníků s. r. o. je jeden.
Výroba obalů je podobná výrobě obuvi
Michal Formánek studoval ve Zlíně na dnešní Univerzitě Tomáše Bati. Studoval tam ekonomiku a v nauce
o technologii v předmětu „Materiály“, který Ing. Formánka mimochodem skoro vůbec nebavil, probírali výrobu obuvi. Jak jinak, když to byla Baťova univerzita, že? K tomu M. Formánek: „Ukázalo se, že to byl pro mne ten neju- žitečnější předmět, který jsem studoval, ten ovlivnil moji budoucí kariéru. Výroba obuvi je totiž velice podobná výrobě oba- lů. Materiál, ze kterého se vyrábějí boty, například usně, ale jiné materiály, se musejí upravit na správnou tloušťku, pak se z plochých usní vysekávají potřebné polotovary. Boty se následně šijí nebo lepí, výroba je sériová, opravdu, výroba obuvi se výrobě obalů velice podobá. Pak jsem ještě v posledním ročníku svého studia byl na praxi ve Finsku u firmy NEOPAC, tenkrát patřící do skupiny Metsä Serla, kde jsem pracoval na lepič-
ce. Tak začala moje papírenská dráha a té jsem věrný dodnes.“
Papírny nestíhají
V současné době je opravdu obtížné sehnat papírové materiály na výrobu obalů tak rychle, jak by si to zákazníci přáli. Michal Formánek vysvětluje: „Důvodů, proč je nedostatek materiálů,
je hned několik. Stoupá cena sběrového papíru pro recyklaci. Dále stále probíhá kampaň pro odklon od plastů k udr- žitelným materiálům, jako je papír či lepenka. A do toho zvýšená poptávka
po obalech z důvodu vysokého nárůstu objemu prodejů e-shopů, ať s průmyslo- vým zbožím nebo s potravinami. Také styl života a stravování během covidu se změnil, zvýšila se spotřeba rychloob- rátkových balených potravin doma při zavřených restauracích.“
Materiálu je málo a přitom se papírny zavírají. Jak to je?
„To já rád vysvětlím. V loňském roce se
z důvodu rentability zavřely dvě továrny, kde se vyráběla natíraná lepenka z re- cyklovaných materiálů. To znamenalo
DODAVATELÉ / OSOBNOST
  Když děláte
na sebe, je
to jiný pocit.
Především
svobody
i odpovědnosti.
Ing. Michala Formánka, Ph.D., zná každý, kdo má co do činění s lepenkou. Působil na našem (a nejen na našem) trhu jako zástupce velkých, nadnárodních papírenských společností. Nakonec se rozhodl pro samostatnou dráhu, před rokem položil základy rodinné firmy, společnosti Paper Day. Jak se mu vede, zvláště v dnešní kovidové době, s ním probíral Jiří Richtr.
     6 PACKAGING 3/2021
Papírna Pankaboard ve finském městě Pankakoski. V krásné přírodě, 30 km od ruských hranic.
   4   5   6   7   8