Page 59 - Packaging 3/2021
P. 59

cího materiálu o přibližně 15 %. „Růst ceny lepenky o 10 až 20 % je sice velmi nepříjemný, ale nás mnohem víc trápí skutečnost, že se extrémně prodloužily dodací lhůty ze tří týdnů, běžných v ne- dávné době, v současnosti u některých dodavatelů až na více než 10 týdnů,“ říká Tomáš Körner, vedoucí produktu Obaly společnosti Geis.
Také zde je vysvětlení, co stojí za sou- časnou situací, ze strany dodavatelů celkem očekávatelné. Jako univerzální zaklínadlo samozřejmě fungují potíže způsobené pandemií Covid-19 a z ní vyplývající dramaticky rostoucí poptáv- ka po dodávkách obalových materiálů pro rostoucí oblast e-commerce. K tomu se přidává i v mnoha oblastech rychlejší hospodářský růst, než se očekávalo. Situace na trhu naznačují snahu někte- rých dodavatelů zvýšit svou ziskovost tím, že dodávají jen omezené množství. Nic z toho samozřejmě nemůže být překážkou zabezpečování služby balení logistickými firmami. Výhled
do budoucna ovšem v případě cen lepenky a papírových obalů není moc optimistický. „Situace v posledních týdnech není jednoduchá. U všech výše uvedených materiálů totiž máme hlášeno pokračování tohoto trendu a další nárůst cen v blízké budoucnosti. Nicméně naše klienty mohu ujistit, že to nikterak neo-
vlivní kvalitu služeb, které pro ně zajišťu- jeme. Součástí kvalitní služby je i včasné dodání a rozumné termíny. Proto se sna- žíme zajistit alternativy ke spokojenosti našich zákazníků. Nejhorší na současné situaci je však to, že nevidíme světlo
na konci tunelu,“ uzavírá Tomáš Kör- ner ze společnosti Geis.
DODAVATELÉ / PRŮMYSLOVÉ ZNAČENÍ
       Kdo chce být na špici, volí
Videojet 1880
Průmyslové značení, ať už konečných výrobků či polotovarů, se stává standardem
i nutností. Z označení lze vyčíst různé informace, potřebné pro výrobu, kontrolu
i koncového zákazníka. Jistě není bez zajímavosti, že např. v automobilovém průmyslu všechny součástky mají své označení, svou identifikaci.
Výrobců průmyslového značení je celá řada, jedním ze špičkových výrobců je i společnost Videojet, jejíž pobočky najdeme po celém světě. Její nejnovější přírůstek do rodiny ink- -jetů se jmenuje Videojet 1880.
Tato inkjetová tiskárna byla vyvi- nuta v souladu s Průmyslem 4.0
a posunuje dál hranici automatizace a digitalizace v označování produktů. Do tiskárny je implementován sofis- tikovaný systém MAXIMiZETM, který předvídá provozní stavy a navrhuje preventivní řešení. V hlavě Videojet 1880 je senzor, signalizující blížící se potřebu čištění popisovací hlavy. To se děje manuálním stiskem jediného tlačítka.
Pouhých pět minut ročně zabere pre- ventivní servis výměnou jednoduché- ho modulu SmartCellTM. Bez povšim- nutí nelze přejít, že spotřeba ředidla je pouze 3,5 ml (20 °C, MEK báze). Videojet 1880 je zvláště vhodný pro náročné výrobní prostředí s dostup- ným krytím IP 66 a ochranou popiso-
vací hlavy CleanFlowTM. Celá tiskárna se snadno ovládá pomocí rozměrného displeje SIMPLICiTYTM a také díky online videonápovědě. Samozřejmě nechybí ani podpora sítí Ethernet / IPTM a PROFINET®.
  PACKAGING 3/2021 59


   57   58   59   60   61