Page 58 - Packaging 3/2021
P. 58

Zajištění služby balení se v posledních měsících stává stále složitějším. Příčinou je prohlubující se krize na trhu s obalo- vými materiály, přede-
vším dřeva, vlnité lepenky a papíru obecně. Cena obalových materiálů
na bázi papíru dramaticky roste
a současně s tím se prodlužují dodací termíny. Tento problém se ovšem zda- leka netýká jen papíru. Ceny surovin pro výrobu obalů rostou všeobecně
– u dřeva to je za poslední rok asi
o 60 % (jen v měsíci dubnu cena dřeva pro výrobu palet vzrostla o 14 %), ale u LLDPE granulátu (LLDPE = Linear Low Density Polyethylen), potřebné- ho pro výrobu stretch fólií, o více než 20%.
Kolísání ceny se samozřejmě, jako
u jiných komodit, dá předpokládat, zvláště v tak neklidném období, které nyní prožíváme. Ovšem v tomto případě dostala situace na trhu v po- slední době mimořádnou dynamiku. Pro společnosti, jako je Geis, se tak zajišťování obalů komplikuje, neboť ceny za vstupní komodity se stávají dlouhodobě neudržitelnými. To samozřejmě neznamená, že by tuto
službu zákazníkům nebylo možné zajišťovat.
Situace na trhu obalových mate-
riálů je v současnosti skutečně velmi nestandardní. Rostoucí poptávka
po obalech, vyvolaná loňským dramatickým nárůstem interne- tového obchodování, sice přinesla zvýšení produkce vlnité lepenky
v České republice, ale současně vedla i ke zvýšení objemu jejího exportu
do zahraničí. Spolu s tím rostla po- ptávka po papíru a tedy i po sběrovém papíru, protože obaly z vlnité lepenky se převážně vyrábějí z recyklované- ho papíru. Jenže během pandemie sběr papíru poklesl, takže papírnám po celé Evropě chybí. Vlivem toho
od druhého pololetí 2020 výrazně roste cena sběrového papíru a tím
i cena suroviny pro výrobu vlnité lepenky. Tento trend zatím pokračuje i v letošním roce, dokonce by se dalo říct, že s příchodem jara zdražování akceleruje. Tato nepříznivá situace
by se měla vrátit do normálního stavu až po stabilizaci ekonomiky
a obchodu, což může trvat i několik měsíců. Nicméně se dá předpokládat, že zvýšené využívání internetového
Tomáš Körner, vedoucí produktu Obaly společnosti Geis
obchodování, doprovázené zvýšenou poptávkou po papírových obalech, zůstane i do budoucna běžné.
Vzhledem k tlaku Evropské unie
na používání udržitelných a recyklo- vatelných materiálů při balení obecně roste poptávka po využívání speciál- ního papíru na nákupní tašky a zájem o papír přichází dokonce i z oborů, kde si to ještě nedávno nikdo nedo- kázal ani představit, například pro výrobu lahví na nápoje.
Situaci na trhu s obaly navíc kom- plikuje i náhlý nedostatek měkkého dřeva, doprovázený dramatickým zvyšováním jeho ceny. To vyvolalo významný růst poptávky zejména
v Číně a Spojených státech, kde se lehké dřevo využívá k rekonstrukcím obytných dřevostaveb, které se v době pandemie mezi Američany překva- pivě rozšířily. Nedostatek dřeva se stal celoevropským problémem, který nelze snadno vyřešit zvýšením jeho těžby. Proto například výrobci palet varují, že už nedokážou dodávat požadované množství.
Podobně tomu je i u dalších obalo- vých materiálů – například cena bub- linkových fólií během šesti měsíců vzrostla o více než třetinu a v případě stretch fólií dokonce až o téměř 45 %. K tomu se přidává i růst ceny spojova-
LOGISTIKA / OBALY
  Obaly pod tlakem
Logistika v moderním pojetí nepřináší zdaleka jen dopravu, ale mnoho dalších služeb, které společnosti, jako je Geis, svým zákazníkům poskytují. Jejich nedílnou součástí je i balení zabezpečující ochranu přepravovaného zboží. Klienti se mohou na obaly zajišťované společností Geis spolehnout i přesto, že to v poslední době není jednoduché.
     58 PACKAGING 3/2021


   56   57   58   59   60