Page 56 - Packaging 3/2021
P. 56

DODAVATELÉ /NVASDTŘPISKOVACÍ STROJE
     agregát umožňuje ve srovnání se standardním vstřikovacím agregá- tem dvakrát rychlejší vstřikování
s rychlostí až 800 mm/vt., a nabí-
zí tak ještě kratší doby cyklu pro aplikace s ještě vyššími požadavky na dynamiku. Na straně vstřikování tak padají veškerá omezení – na- vzdory směřování vývoje k menším tloušťkám stěny a větším délkám průtokových cest. Agregát pracuje
s akumulátory, které se automaticky plní v souladu s aktuální potřebou, což ve srovnání s běžnými řešeními šetří 5–10 procent energie.
Při mimořádně energeticky náročné plastifikaci je zárukou maximální možné účinnosti elektrický pohon šneku. Plastifikační jednotka pra- cuje nezávisle na hydraulických pohybech, jako jsou otevírání nebo uzavírání formy. Už ve standardním provedení je stroj duo speed vybave- ný bariérovým šnekem a prstencovou zpětnou uzávěrkou optimalizova- nými pro materiály PP a HDPE. Jako volitelný doplněk jsou k dispozici šnekové pohony cíleně vyvinuté pro zpracování PP a HDPE.
Větší otevírací zdvih znamená větší volnost
Vstřikovací stroj duo speed se kromě energeticky efektivního provozu pyšní také malými rozměry. Dvou- deskové stroje jsou výrazně kratší než stroje s kloubovým systémem
a srovnatelnou uzavírací sílou, a to při větším maximálním otevíracím zdvihu. Zdvih totiž omezuje pouze délka sloupků, nikoli kloubový sys- tém. Větší otevírací zdvih znamená přínos pro velké formy (například na vysoké kbelíky) i pro automatizo- vané vyjímání vstřikovaných dílů
z formy.
Společnost ENGEL dodává kompletní integrovaná systémová řešení sestá- vající ze vstřikovacího stroje a robotů. Při výrobě kbelíků a přepravních boxů se často používají lineární ro- boty konstrukční řady ENGEL viper. Mezi přednosti integrovaného řešení patří, mimo jiné, integrace obou systémů do řídicí techniky s jednot- nou ovládací logikou nebo certifikace CE pro celý systém. Stroj a robot mají přístup ke stejné datové základně. Díky tomu můžete optimálně sladit průběh jejich pohybů a zkrátit tak dobu manipulace.
Technologie skinmelt skrývá recyklát pod povrchem z nepoužitého materiálu – například u přepravních boxů.
  Optimální výbava pro recykláty
V obalovém průmyslu hraje už dlou- ho prim udržitelnost. Jako systémový dodavatel dokáže společnost ENGEL stroj duo speed na přání zákazníka vybavit pro zpracování recyklátu. Procesní technologie pro výrobu více- vrstvých a vícesložkových výrobků, jako jsou metoda coinjection nebo proces skinmelt nově vyvinutý spo- lečností ENGEL[3], umožňují ve větší míře využívat zpracovaný plastový odpad i pro plastové díly, u kterých jsou kladeny obzvláště vysoké nároky na kvalitu povrchu, ochranu výrobků nebo bezpečnost spotřebitelů. Vstřikovací stroj duo speed a také stroje s technologickými balíčky coin- jection a skinmelt jsou zákazníkům
k dispozici v nové zkušební laboratoři v závodě na výrobu velkých strojů společnosti ENGEL v rakouském
St. Valentinu, kde je mohou využít
k vlastním zkouškám. Aplikační tech- nologie ENGEL pomáhají výrobcům obalů přizpůsobit vstřikovací stroj specifickým požadavkům produktů
a provozním podmínkám a dosáh- nout tak co nejkratších dob cyklu
a konstantně vysoké kvality dílů. Díky rozšíření portfolia je společnost ENGEL schopna optimálně vyčerpat veškerý potenciál v oblasti efektivity i kvality – od tenkostěnných obalů přes uzávěry až po velké silnostěnné nádoby. Zatímco vstřikovací stroj duo speed je navržený pro velkoobjemové a dlouhé díly, model e-speed pokrývá
oblast tenkostěnných aplikací s ex- trémně krátkými dobami chlazení
a cyklu. Pro požadavky obalového průmyslu byl cíleně vyvinut i vstřiko- vací stroj e-cap. Jeho hlavním zaměře- ním je výroba víček a uzávěrů.
Autoři
DI Daniel Luegmayr je projektový manažer v oddělení mechanického vývoje ve spo- lečnosti ENGEL AUSTRIA, St. Valentin, Rakousko, Daniel.Luegmayr@engel.at
Ing. Jürgen Dienstl, M. Sc., produktový manažer pro velké stroje, ENGEL AUSTRIA, Schwertberg, Rakousko, juergen.dienstl@engel.at
Ing. Anton Lohnecker, vedoucí vývoje hydrauliky, ENGEL AUSTRIA, St. Valentin, Rakousko, anton.lohnecker@engel.at
DI Dr. Gerhard Dimmler, Senior Vice President pro výzkum a vývoj, ENGEL AUSTRIA, Schwertberg, Rakousko, gerhard.dimmler@engel.at
Literatura
1. Patent AT513654B1: Vstřikovací stroj
s prediktivním řízením nebo regulací, při- hlášený 23. 11. 2012, zveřejněný 15. 5. 2015, přihlašovatel: ENGEL AUSTRIA, vynálezci: Ing. Fritz Hannes, Ing. Helmut Steinparzer, Dipl.-Ing. Herbert Zeidlhofer
2. Patent CN103831959B: 用于使注塑机 的可运部件运的方法和 (angl. překlad je
k dispozici jen pro text a nároky), přihlášen 20. 11. 2013, zveřejněn 18. 1. 2017, přihlašo- vatel: ENGEL AUSTRIA, vynálezci:
Ing. Fritz Hannes, Ing. Helmut Steinparzer, Dipl.-Ing. Herbert Zeidlhofer
3. M. Gall; G. Klammer; R. Rathner; R. Lang; G. Steinbichler: Recycling, das unter die Haut geht, Kunststoffe 7/2020, str. 24–27
 56 PACKAGING 3/2021

   54   55   56   57   58