Page 54 - Packaging 3/2021
P. 54

DODAVATELÉ / VSTŘIKOVACÍ STROJE
  Rychloběžka s malou zastavěnou plochou
Nový vstřikovací stroj ENGEL duo speed rozšiřuje portfolio strojů pro obalový průmysl a umožňuje dosáhnout krátkých dob výrobního cyklu.
 Nový vstřikovací stroj ENGEL duo speed kombinuje v oblasti vysokých uzavíracích sil vynikající produk- tivitu a efektivitu
s krátkými dobami cyklu. Dvoudes- kový stroj tak vstupuje do segmentu aplikací pro obalový průmysl, který byl doposud vyhrazen strojům s klou- bovým systémem. Cílovou skupinou nového velkého stroje s uzavírací sílou 4 000–11 000 kN jsou zejmé-
na výrobci kbelíků a skladovacích
a transportních nádob.
Dvoudeskové vstřikovací stroje se vyznačují velmi kompaktním pů- dorysem, který v mnoha aplikacích zajišťuje vysokou celkovou efektivitu. V oblasti velmi krátkých dob cyklu, které jsou typické pro mnoho oba- lových aplikací, však dvoudeskové vstřikovací stroje dosud narážely
na své limity. Zatímco kloubový systém potřebuje k uzavření formy
a vytvoření potřebné uzavírací síly jedinou hnací osu, u dvoudeskového stroje sestává tato sekvence ze tří jednotlivých pohybů: rychlého chodu, uzávěru pohybu a vytváření uzaví- rací síly. V součtu je zapotřebí osmi hydraulických válců, jejichž doba přepnutí a přechodová doba prodlu- žují cyklus.
Když je potřeba trochu větší kbelík: Velký vstřikovací stroj duo speed byl cíleně vyvinut pro výrobu kbelíků a přepravních boxů.
  Díky důslednému pokračování
ve vývoji dvoudeskové technologie se společnosti ENGEL podařilo u doby suchého cyklu prolomit hranici
dvou sekund. Nový vstřikovací stroj duo speed tak umožňuje dosáhnout
s kompaktním zařízením krátkých dob cyklu, a to i v obalovém průmyslu který je mimořádně citlivý na jednot- kové náklady.
Přes 25 let zkušeností
s dvoudeskovými stroji Technologicky je model duo speed založený na platformě velkých dvou- deskových strojů ENGEL duo, které se na světových trzích osvědčují již déle než 25 let. Už model ENGEL duo patří mezi nejrychlejší dvoudeskové vstři- kovací stroje na trhu, což dosvědčuje jeho obrovská úspěšnost v automobi-
  54 PACKAGING 3/2021
Nový vstřikovací stroj duo speed, šitý na míru obalovým a logistickým aplikacím, vychází z více než 25 let zkušeností s velkými dvoudeskovými stroji konstrukční řady ENGEL duo. Po celém světě je v provozu víc než 10 tisíc vstřikovacích strojů duo.
   52   53   54   55   56