Page 53 - Packaging 3/2021
P. 53

DODAVATELÉ / SOFTWARE
    (délka hovoru omezena 40 minutami, konference max. pro 100 lidí), která
je rovněž hojně využívána uživateli po celém světě. Zoom patřil k prvním aplikacím, po kterých firemní uživa- telé na začátku pandemie „sáhli“. Nic- méně hned o pár měsíců později přišly první znepokojující zprávy o bezpeč- nosti produktu. Jednalo se především o fakt, že do konferencí mohli nežá- doucím směrem zasahovat i neznámí uživatelé (tzv. „zoombombing“), před čímž nakonec v loni na jaře vydala varování nejenom i samotná FBI, ale
i SpaceX miliardáře Elona Muska zakázala svým zaměstnancům pou- žívat tuto platformu, pokud má vazbu na datové přenosy přes čínské servery. Zakladatel čínského původu, ale v sou- časnosti nositel amerického občanství, Eric Yuan ohlásil hned vzápětí imple- mentaci různých zabezpečení celého systému a odstranění chyb.
Pokud zůstaneme u světového hod- nocení, za Zoom v oblíbenosti využití zřejmě následuje Google Meet a není to asi rovněž žádné překvapení. Platfor- ma využívá všech možností, které jí Google poskytuje a není jich rozhodně málo. K nejvíce oceňovaným patří in- tegrace s e-poštou Gmail a Google ka- lendářem, takže není potřeba žádných doplňujících softwarů či na vytvoření pozvánky, správu či vyvolání hovoru. Google Meet je vhodný i pro vytváření videokonferencí velkého počtu osob.
A účastníci pochopitelně nemusí být ani firemními uživateli Googlu.
Češi si oblíbili MS Teams
Business v podobě komunikačních platforem si nenechal ujít ani Micro- soft a podle řady statistik dokázal alespoň u nás v podobě MS Teams převálcovat s přehledem i světově silnější soupeře (pochopitelně i MS Teams patří celosvětově mezi silnou trojku). Velkou výhodou pro uživatele (nikoli pro SW konkurenty) je, že je součástí balíku Microsoft 365. Rovněž prostředí je velice přátelské a uživatel PC zvyklý pracovat s okny se ani tady v záložkách neztrácí. Vedle firem se staly majoritními uživateli MS Teams především školy, od těch základních až po univerzity. I tady jsou samozřejmos- tí rozšířené funkce, takže se nejedná jen o platformu k pořádání videokon- ferencí či webinářů, ale o přehledný plnohodnotný produkt s řadou bene- fitů. Kromě videohovorů lze chatovat
s kolegy, diskutovat nad projekty, sdílet soubory a spolupracovat na dokumen- tech online v reálném čase atd. Dispo- nuje i funkční mobilní variantou pro smartphony a lze ji propojit s dalšími MS aplikacemi, kterých rozhodně není málo. Český zákazník ocení přehled- nou českou lokalizaci. I zde existují dvě provedení – „očesanější“ free verze a placená verze s pokročilými funkce- mi. Výhodou je i propojení s Outlook kalendářem, který je rovněž u uživate- lů MS hojně používán. Teams pracuje
s týmy uživatelů společných zájmů prostřednictvím různých kanálů. Za- tímco mobilní aplikace existuje jak pro Android, tak iOS, samotná desktopová varianta je dostupná pouze pro Win- dows, nicméně v rámci jeho spuštění prostřednictvím webového prohlížeče lze pak pracovat na jakékoli platformě.
Slack pro menší týmy zdarma, profi verze za pár dolarů měsíčně
I když Slack z hlediska objemů zaostá- vá za giganty typu Zoom či MS Teams, určitě se ho nevyplatí podcenit. Zakladatel platformy, Andrei Soroker, se již při vývoji snažil zaměřit na tý- mové využití v profesionálním světě, a to i přesto, že řada uživatelů Slacku využívá jako soukromé komunikační médium. Tak jako MS Teams využívá systémů vytváření skupin – týmů, podobně je umožňuje vytvářet i Slack. V jeho případě se jedná o skupiny malých i větších chatovacích místnos- tí, ve kterých si lze vytvořit vlastní systém a komunity lidí, se kterými se lze spojit a následně pracovat. Není problém Slack propojit s cloudem, Dropboxem nebo i Google diskem,
a tak získávat další rozšířené mož- nosti k firemnímu užívání. Slack je tedy možné napojit i na různé další platformy, které mohou prostřednic-
tvím svých „botů“ posílat informace buď do určených kanálů nebo určitým uživatelům. Tato komunikační plat- forma byla jednou z prvních, která přišla se SlackBot – neboli chatbotem (počítačový program na vedení kon- verzace s lidmi pomocí sluchových nebo textových metod). Uživatelé si Slack mohou modifikovat na míru
i díky řadě zajímavých plug-in, které nabízí ke stažení a které slouží pro další zefektivnění práce. Samozřej- mostí je sdílení obrazovky. Menší slabinou je, že je vhodnější spíše pro menší skupiny lidí, ovšem i na tom současné týmy pracují, protože ambicí je dostat se více i do prostředí webiná- řů apod. O úspěšnosti aplikace svědčí i fakt, že poměrně nedávno odkoupila i Screenhero, které rovněž fungovala na principu komunikační platformy. A konečně největší akvizicí v histo-
rii společnosti Salesforce.com bylo převzetí komunikační aplikace Slack za 27,7 miliardy dolarů (přes 600 miliard Kč) na konci minulého roku.
S aplikací Slack, která vznikla v roce 2009 nyní pracuje téměř 13 milionu uživatelů. V současnosti je největším konkurentem Slacku program MS Teams. O rivalitě obou skupin svědčí
i známý spor z loňského roku, kdy si provozovatel kancelářského komu- nikačního softwaru Slack stěžoval
u Evropské komise na společnost Microsoft a její aplikaci Teams, kterou internetový gigant navazuje na svůj kancelářský balík Office a tím údajně zneužívá svého dominantního postavení na trhu. Podle Slacku nutí Microsoft uživatele, kteří používají Office, k instalaci aplikace Teams
a tím poškozuje konkurenční provo- zovatele. Slack chce dosáhnout toho, aby Microsoft prodával MS Teams zvlášť, mimo balík Office.
 PACKAGING 3/2021 53


   51   52   53   54   55