Page 50 - Packaging 3/2021
P. 50

Bavorská vláda na svém zasedání vlády 18. květ- na 2021 rozhodla o dal- ším uvolnění koronavi- rových opatření a sdělila jasné kroky pro uvolnění
ve veletržní průmyslu: pokud bude pokračovat pozitivní vývoj, obnovení veletržního provozu bude možné nej- později 1. září 2021. Pro FACHPACK, evropský veletrh obalů, technologií
a procesních technologií, který se bude konat v Norimberku od 28.
do 30. září, toto rozhodnutí přichází
v pravý čas. Veletrh má již přihlášeno na 800 vystavovatelů, kteří v současné době připravují své výstavní stánky
v devíti rezervovaných výstavních halách. Odborní návštěvníci jsou sr- dečně zváni na FACHPACK, a to přímo na výstaviště. Komplexní koncepce hygieny zajistí bezpečnou návštěvu veletrhu. „Vítáme rozhodnutí bavorské státní vlády, která udělala důležitý
a správný krok s dnešním rozhodnutím! Možný restart 1. září poskytuje našim zákazníkům větší bezpečnost plánování a perspektivu pro naše podzimní výsta- vy,“ řekl Dr. Roland Fleck, generální ředitel společnosti NürnbergMesse Group. A Peter Ottmann, generální
ředitel společnosti NürnbergMesse, dodal: „Od začátku pandemie jsme ne- přetržitě komunikovali se zdravotnickými orgány. Společně jsme vyvinuli kom- plexní koncept hygieny, který umožňuje bezpečnost výstavního provozu.“
Touha po skutečném veletrhu
Obalový průmysl se již chce setkávat tváří tvář. Poptávka po téměř dvou letech, kdy takové setkání nebylo možné, je velká. „Konečně opět setkání se zákazníky, představení inovací a osob- ní výměna názorů na trendy, říkají vystavovatelé. A my jsme připraveni. Jak výstavní haly, tak doprovodný program,“ řekla Heike Slottaová, výkonná ředi- telka Nürnberg Messe.
Hygienický koncept: možné osobní kontakty
Aby byla zajištěna bezpečná návště- va veletrhu, byla přijata rozsáhlá ochranná opatření a byl vyvinut podrobný koncept hygieny, například bezkontaktní platby, rezervace online vstupenek, možnosti dezinfekce rukou, nejmodernější technologie koncepce větrání pro výstavní haly
a kongresové místnosti a sledova- telnost prostřednictvím digitálního
záznamu kontaktů prostřednictvím aplikace na výstavních stáncích je jen několik příkladů. Tzv. komunitní pro- story ve výstavních halách umožňují osobní kontakty při zachování před- pisů o vzdálenosti. Více informací
o hygienické koncepci a ochranných opatřeních v souladu s aktuálními specifikacemi jsou na www.fachpack. de/protective-measures.
myFACHPACK kombinuje skutečný a digitální svět
Novinkou letošního roku je digitál- ní virtuální nástroj myFACHPACK. Vystavovatelé veletrhu mají příleži- tost rozšířit svůj dosah ve virtuálním světě. A návštěvníci, kteří nechtějí cestovat do Norimberku, se mohou zúčastnit tímto virtuálním způso- bem. myFACHPACK nabízí například online dohazování a vytváření sítí ještě před zahájením veletrhu, další digitální možnosti vystavení pro- duktů na výstavních stáncích, např. prostřednictvím videí, chatů nebo virtuální zasedací místnosti, stejně jako možnost sledovat živé přeno-
sy ze tří fór PACKBOX, TECHBOX a nového vystavovatelského fóra INNOVATIONBOX.
VELETRHY / FACHPACK 2021
  FACHPACK 2021: Připraveno!
• Bavorská vláda: obnovení veletržního provozu k 1. září 2021 • Otevřená perspektiva zajišťuje větší bezpečnost plánování
• Koncept hygieny umožňuje bezpečnou účast na veletrhu
     50 PACKAGING 3/2021
   48   49   50   51   52