Page 48 - Packaging 3/2021
P. 48

VELETRHY / DRUPA
   tak mohou organizace z inovací společnosti Kyocera těžit.
Deon Wepener, odborník na pro- dukční tisková řešení, vysvětlil, proč bylo zařízení TASKalfa Pro 15000c postaveno tak, aby poskytovalo maxi- mální produktivitu: „Vysokokapacitní stohovací zásobníky znamenají nepře- rušené workflow, zatímco malé množství pohyblivých komponent zajišťuje delší dobu provozu.“ Taková spolehlivost
a produktivita odlišuje toto řeše-
ní od velkého množství ostatních řešení prezentovaných na virtuálním veletrhu.
MultiPress se spojuje s Komori
Propojení MultiPress MIS s Komori KP-Connect Pro vytváří plně auto- matizovaný pracovní tok, od přišedší objednávky až po hotový vytištěný produkt.
MultiPress Certified Partnership Program přináší výkonnou automatizaci.
DatalineSolution, belgický lídr
na trhu řešení ERP/MIS (ERP – Pláno- vání podnikových zdrojů – Enterprise Resource Planning; MIS – manažer- ský informační systém) pro společ- nosti produkující grafiku, oznamuje, že implementovala spojení JDF/JMF (JDF – Job Definition Format – před- stavuje otevřený formát souboru založený na XML, díky němuž lze automatizovat proces produkce tisku předáváním dat mezi různými apli- kacemi; JMF – Job Messaging Format – představuje komunikační protokol používaný v pracovním postupu funkce JDF.) s Komori KP-Connect Pro. Toto softwarové propojení mezi MIS a tiskovým strojem umožňu-
je automatizovanou výměnu dat, přičemž výrobní data z tiskové úlohy v MultiPressu jsou odesílána do tisko- vého stroje a současně do předtiskové přípravy. To znamená, že pro tisk lze automaticky vytvářet tiskové úlohy se všemi nezbytnými parametry,
jako jsou parametry tisku nebo druh a spotřeba papíru. Vstupní data pro tisk vč. vyřazení a color managemen- tu jsou nasměrovány automaticky
na určené místo. Systém MultiPress přijímá zpětnou vazbu pro výpočet nákladů v reálném čase a také aktua- lizaci stavu tisku, včetně odhadované doby realizace a rychlosti tisku. Všechny tyto informační toky zvyšují
efektivitu celého výrobního pracov- ního toku a zajišťují rychlejší dodací lhůty a přesnou komunikaci se zákaz- níkem. Díky informacím získaným
z databáze MIS v MultiPressu stačí během pracovního postupu zadat potřebné parametry pouze jednou, což výrazně snižuje pravděpodobnost chyb.
EFI na virtuální drupě odhalilo novou tiskárnu
Společnost Electronics For Imaging na online veletrhu virtual.drupa od- halila novou velkoformátovou (šířka 3,2 m) UV LED tiskárnu základní úrovně EFI Pro 30h hybridního typu
pro vysoký lesk, speciální efekty
a vícevrstvý tisk. Další standardní funkcí je možnost potisku deskového materiálu nepřetržitě anebo několika menších přířezů současně. Pro další zvýšení výkonu se nabízí možnost potiskovat materiál ze dvou rolí najednou a mezi tuhými a měkkými podložkami ji lze rychle a jednodu-
še přestavět. Dosahuje rychlosti až 230 m2/h. Řízena je jednotkou EFI Fiery proServer Core s technologií FAST RIP k rychlému zpracování souborů spolu s obsáhlým řízením přímých barev, tvorbou řezacích zna- ček, profilováním barev a ověřováním vybarvení.
   – tj. s možností přestavby mezi tuhým deskovým a kotoučovým potiskova- ným materiálem. To je ideální kombi- nace pro zakázkové tiskárny, výrobu značení a vnitropodniková oddělení tisku. Standardně má tiskárna dva kanály pro bílou a volitelný čirý toner
Tolik tedy ani zdaleka nevyčerpané informace o veletrhu virtual.drupa 2021. Bude naší snahou přicházející jednotlivé tiskové zprávy od vysta- vujících firem postupně zveřejňovat. A na „osahání“ novinek si budeme muset zřejmě ještě nějaký čas počkat.
 48 PACKAGING 3/2021
   46   47   48   49   50