Page 46 - Packaging 3/2021
P. 46

Tak jsme se nakonec dočkali, jen to dopadlo zcela jinak, než jsme si přáli a očekávali. Celo- světový veletrh drupa, který byl (a je) dlouhá
léta svátkem tiskařského i obalového průmyslu, se konal.
Konečně se veletrh rozprostřel po ce- lém světě díky počítačové síti a my jsme nemuseli jet do Düsseldorfu, abychom se (šťastní) trmáceli po roz- sáhlém výstavišti a procházeli haly, které kypěly činorodostí, ve kterých hlučeli návštěvníci i nejrůznější tis- kařské a další technologie, neútočila na nás břeskná muzika při předvádě- cích akcích a velkoplošné monitory
s reklamami. Nemuseli jsme se škrtit ve vázankách a masírovat nateklé nohy v naleštěných polobotkách, ani
se děsit, že si u stánku s občerstvením „pokecáme“ čistou bílou košili či sako. Ano, toho všeho jsme byli (bohužel) ušetřeni a byl nám nabídnut veletrh, který se přestěhoval na naše monito- ry a nenutil nás k tomu všemu shora uvedenému.
Samozřejmě, že nebylo v lidských silách absolvovat všechny online předváděcí akce a zúčastňovat se dis- kusí. Düsseldorfská veletržní správa drupy s tím ani nepočítala, usnadnila virtuálním návštěvníkům situaci rozdělením akcí do několika sekcí
a každý si mohl vybrat to svoje. Jen novináři měli velký problém, proto- že by měli přinést informace pokud možno o všem.
Naštěstí jsou prezentace ke stažení na různých videoserverech, adresy se dají najít na stránkách drupy.
Jen velmi malá ochutnávka
Koenig & Bauer tiskne náš svět
Na virtuálním oborovém veletrhu virtual.drupa 2021 nechyběla ani společnost Koenig & Bauer. Jak jinak, když je jedním z vedoucích celosvěto- vých výrobců tiskových strojů na svě- tě. Vystoupila s živými prezentacemi tiskových technologií a prezentovala i svůj obalový workflow a inteligentní digitální řešení.
Těžištěm virtuální prezentace na ve- letrhu byla obalová produkce. V „akci“ bylo na virtuální drupě možno vidět workflow pro produkci skládaných krabiček. Koenig & Bauer představila kompletní procesní řetěz od tisku, přes výsek až k lepení, na strojích Rapida 106 X, CutPRO X 106 a Omega Allpro 110. My, kdo jsme sledovali jejich prezentaci, jsme viděli v akci poprvé stroj VariJET 106 pro digitální potisk skládaných krabiček.
Součástí veletržní prezentace Koe- nig & Bauer byl také krátký pohled do obalového a dekorového tisku
s digitálním jednoprůchodovým tis- kovým strojem RotaJET a nechyběla ani nejnovější CI flexotisková rotačka Evo XC, určená pro menší a střední náklady obalů.
Koenig & Bauer představil i své nej- novější stroje pro potisk lepenkových přířezů CorruJET (single-pass inkjet), CorruFLEX (flexotisk) a CorruCUT (flexotisk s rotačním výsekem).
Stroj VariJET 106 pro digitální potisk skládaných krabiček, takto hybridní tiskový systém z dílny joint ventu- re Koenig & Bauer Durst, integruje osvědčenou inkjetovou technologii od společnosti Durst do platformy
VELETRHY / DRUPA
  Virtual.drupa překlenula propast mezi světovými veletrhy 2020 a 2024
Letošní „pandemická“ drupa, tedy virtual.drupa, vytěžila v současné koronavirové době, co se dalo. A nebylo toho málo. Jen, pravda, jsme si to neosahali. Zpráva i úvaha je od Jiřího Richtra.
    46 PACKAGING 3/2021   44   45   46   47   48