Page 40 - Packaging 3/2021
P. 40

DODAVATELÉ / ŘÍZENÝ TEPLOTNÍ REŽIM
   od termálních nádob, přes izolační obaly z EPS (Styropor®), EPP a Neo- por® v různých velikostech, dále vy- soce izolační panely, gelové polštáře a akumulátory z tvrdého plastu, které mohou udržet požadovanou teplotu dokonce až po 120 hodin.
U obalových řešení, vyvinutých primárně pro logistiku potravin, se rozlišuje mezi aktivním a pasivním chlazením. U aktivního chlazení, které je obecně dražší než pasivní, se v klimatizovaném nákladním voze obvykle přepravuje větší množství zboží, vyžadující stejný teplotní roz- sah. Je také možné použít dvoukomo- rová vozidla, pokud zboží vyžaduje dva různé rozsahy chlazení.
Pasivní chlazení kontejnerů Storo- pack ve formě termoboxů s plasto- vými obaly na led, gelovými polštáři nebo pěnovými kostkami, má mno- hem lepší poměr ceny a výkonu než aktivní chlazení. Toto balení spolehli- vě udržuje produkty v určitém teplot- ním rozsahu po stanovenou dobu.
To platí také pro obaly od společnosti RM-IsoPack GmbH Berlin, jde o obal z vlnité lepenky s izolačním vakem uvnitř. Tímto vnitřním obalem je PE bublinková fólie laminovaná hliní- kovou fólií, která optimálně uzavírá zboží, takže není potřeba žádný další výplňový materiál. Izolační výkon je zaručen po dobu 48 hodin.
Skupina THIMM založila další dceři- nou společnost easy2cool GmbH, která vyvíjí a vyrábí systémy pro výrobky citlivé na teplotu. I zde jsou obaly
a vložky z vlnité lepenky kombinová- ny s chladicími prvky. Prvky pasiv- ního chlazení „paperfloc“ sestávají
z přírodních vláken uzavřených PE fólií. Kromě toho existují chladicí aku- mulátory na vodní bázi „easyakku“ pro chlazení produktů, nebo suchý led pro zmrazené produkty. Je tak garanto- váno stálé chlazení po dobu nejméně 48 hodin. Vnější obal z vlnité lepenky lze rozdělit s výhodou do různých tep- lotních rozsahů, takže lze zmrazené, chlazené i nechlazené výrobky balit společně.
Teplotně řízené obaly pro farmaceutika a zdravotnictví
Při výběru vhodného obalu pro oblast léčiv a zdravotnictví hraje roli vedle logistických podmínek (jako jsou vzdálenosti a čas, a od toho
se odvíjející výsledné mechanické
a teplotní zátěže), objem a vlastnosti baleného produktu – často je třeba zohlednit i zamýšlené vícenásobné použití. Kromě toho je nutno dodržo- vat pravidla pro daný druh dopravy, jako jsou letecká nákladní doprava nebo silniční doprava, a příslušné předpisy pro označování. Velmi důležité jsou pokyny EU „Správná distribuční praxe“ (GDP), jak nejlépe zachovat kvalitu, neporušenost obalu a ochranu proti krádeži tohoto zvlášt- ního zboží. Trh s obaly nabízí vedle zavedených systémových řešení také řešení šitá na míru pro speciální vý- robky. V mnoha případech převládá jako bezpečná a nákladově efektivní varianta obal s pasivním chlazením.
Obaly na vakcíny proti covidu
Pandemie je výzvou také pro výrobce obalů, plnicích a balicích linek a pro kompletní logistiku. Typy vakcín dří- ve schválených v EU mají velmi od- lišné požadavky na balení a přepravu (viz tabulka Požadavky na vakcíny). Např. podle studie DHL je k přepravě 10 miliard vakcínových jednotek za- potřebí 15 milionů studených balení a 200 000 pelet suchého ledu.
Pouze pro vakcínu od farmaceutické společnosti BioNTech/Pfizer bylo
v roce 2020 dohodnuto dodání více než 100 milionů dávek jen pro Ně- mecko. Primární obal tohoto produk- tu je vyroben z borosilikátového skla, známého vysokou teplotní stabilitou (injekční lahvičky od společnosti Fiolax). Účinnost této vakcíny závisí na udržování minimální teploty –75 °C (± 15 °C) během přepravy a skla- dování, proto se používá až několik vnějších obalů. Nejprve jsou lahvičky
zabaleny do pěti samostatných sklá- dacích krabic a zafixovány vložkami. Všech pět je umístěno v kartonovém termálním přepravním kontejneru. Ten je vybaven 23kg pelet suchého ledu, které je třeba znovu naplnit nejpozději po pěti dnech. Balení s nej- méně 4 875 očkovacími jednotkami má tedy hmotnost 36 kg. Při letecké nákladní přepravě je třeba pozname- nat, že suchý led je klasifikován jako nebezpečné zboží, je nutné deklarovat a označit pod UN číslem 1845. Podle předpisů IATA DGR a ADR jsou stano- veny i další podmínky, zvláště s ohle- dem na celkové odbavené množství na přepravní jednotku. Kvůli mimo- řádné naléhavosti přepravy vakcín pochopitelně jednotlivé úřady řízení letového provozu udělily četná zvlášt- ní povolení.
Nároky logistiky u různých vakcín
Čím víc druhů vakcín bude, tím dů- ležitější je najít obal, splňující nároky všech, zvláště s ohledem na velikost balení a nároky na teplotní režim.
V tomto se osvědčil modulární systém obalů od firmy Eutecma. Speciální krabice a chladicí elementy od Eutecmy umožňují poskládat boxy Protect do požadované velikosti zásil- ky a Icecatch (chladicí kostky) mohou udržet požadovaná teplotní spek-
tra: Frozen (≤20 °C), Cool (od +2 °C
do +8 °C), Ambient (od +15 °C
do +25 °C). Pro teploty Deep-Frozen (≤70 °C) je potřeba použít suchý led. Nároky na obaly byly včas rozpozná- ny a s nástupem pandemie se obalové firmy takovými obaly pro své stálé zákazníky z farmaceutického průmy- slu předzásobily.
  40 PACKAGING 3/2021   38   39   40   41   42