Page 4 - Packaging 3/2021
P. 4

ÚVODNÍK
     Čauky obaláři!
Tak tu zase máte jedno zbru- su nové vydání Packagingu. Vypadá to, že navzdory všem
našim opatřením a výměnám ministrů zdravotnictví covid ustupuje. Roušek, resp. respirátorů, se asi ještě hned tak nezbavíme, ale už se alespoň nemu- síme přejídat doma, ale i v hospodě.
I když při současných hospodských cenách to vypadá spíš na redukční dietu. Že se hospodští i jiní obchodníci chtějí na nás zahojit, je evidentní. Kdo chodí častěji do obchodů, určitě si toho všímá. Buď je produkt dražší, anebo ho za stejný peníz dostaneme méně. Záleží jen na nás, jestli na jejich hru přistoupíme. Ale, a to je taky (pro nás) důležité, prospívá to obalovému prů- myslu. Nezdraží se, jen se sníží obsah a zmenší balení.
O neskutečné výši schodku státního rozpočtu se teď moc nemluví, není to populární, zvláště nyní, kdy do voleb máme pár měsíců. To jen opozice si troufá. Počítám, že se do voleb bude spíš rozdávat než šetřit, touha po moci je mocná čarodějka, každý hlas je potře- ba. Ale že se to bude muset (resp. že MY to budeme muset) zaplatit, je nabíledni. Takže každá nová vláda, bude-li chtít něco se schodkem udělat směrem dolů, bude škrtat výdaje a vypisovat nové daně. Moc popularity tím u voličů asi nezíská. Bude záležet i na tom, co škrt- ne a co zdaní. Jisté už je, že daň bude progresivní. Čím budete úspěšnější, víc zaplatíte. Bude to taková pěkná daň
Přece všichni se chceme mít dobře, tak se s námi o svůj profit rozdělte, no ne? Stejně, bůhví, jak jste k zisku přišli.
Papír je huj, plasty jsou fuj. Tak to
vidí papíráři a plastikáři se tomu jen usmívají. Tuhle jsem koupil kus masa
v Kauflandu a zabalili mi ho do jejich papíru. Pěkný ekologický počin, není-liž pravda. Doma jsem to rozbalil a kou- kám, reklamou potištěný papír je ze- spodu potažen plastovou fólií, aby šťáva z masa neprosákla. Na balicím papíru je mj. natištěno, že pro správnou ekologic- kou likvidaci je třeba oddělit plastovou fólii od papíru. Abych tak mohl učinit, musel jsem nejprve smýt nečistotu z fó- lie, jinak by skončila na kuchyňské lince (v lepším případě) a pak jsem se pokusil oddělit fólii od papíru. Do poloviny se mi to povedlo, pak se mi začal papír trhat. Tak jsem to celé zmuchlal a hodil do směsného odpadu. Holt ne všechno se „soudruhům“ z NDR povede.
Pekárna Kabát má skvělé pečivo. Ale od jisté doby jej balí pouze do papíru. Koupím chleba v papírovém sáčku, ten doma vyhodím, chleba dám do plasto- vého, který jsem si vzal v supermarke- tu. Jinak by byl chleba druhý den tvrdý, takhle jej lze konzumovat i několik dní. Další příklady si dosaďte sami. Ale
kafe si pro jistotu míchám jen lžičkou
z kovu. Občas se chybička vloudí.
Přeji Vám krásné léto, co nejmenší postkovidové a po očkovací vedlejší účinky a redakce i já se na Vás těšíme po prázdninách. Do té doby,
Redakce
VYDAVATEL, REDAKCE A INZERCE:
Richtr & Co., spol. s r. o. Lipanská 4, 130 00 Praha 3 tel.: 222 718 469, 222 733 894 e-mail: info@packaging-cz.cz www.packaging-cz.cz
REDAKČNÍ TÝM:
Eva Skopková, jednatelka Jiří Richtr, šéfredaktor Vratislav Kytnar
Ing. Jana Vránková
Ing. Olga Frídlová kpt. Petr Novotný Ing. Anna Šírová
DALŠÍ AUTOŘI VYDÁNÍ:
Svetlana Holečková
dr. Monika Kaßmannová Vladimír Lukeš
Ing. Šárka Pěkná
Ing. Jana Žižková
ZLOM:
Jiří Nevěřil – Artini
Obřanská 60, 614 00 Brno
e-mail: grafika@artini.cz; tel.: 608 713 035
TISK A ZUŠLECHTĚNÍ OBÁLKY:
FLYERALARM GmbH
Alfred-Nobel-Str. 18, D–97080 Würzburg www.flyeralarm.com
DODAVATEL RAŽEBNÍ FÓLIE:
LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG Schwabacher Straße 482
D–90763 Fürth, www.kurz.de
TISK BLOKU:
UNIPRESS, spol. s r. o. Svobodova 1431, 511 01 Turnov tel.: +420 481 319 439
e-mail: tiskarna@unipress.cz www.unipress.cz
MEZINÁRODNÍ REDAKCE
A VYDAVATELSTVÍ:
X-Media, Verlags- und Redaktionszentrale A-4893 Zell am Moos, Oberschwand 15 tel.: +43 6234/7161
mob.: +43 699/11655760
fax: +43 6234/7162
e-mail: office@x-media.at www.x-media.at
EMGroup GmbH
Rotenmühlgasse 11/10, A-1120 Wien tel.: +43 1 983 06 40 ext. 34
fax: +43 1 983 06 40 ext. 18
e-mail: office@printernet.at www.europeanmediagroup.pl
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p.
ISSN 1211-9202
Evidováno MK ČR jako periodický tisk, evidenční číslo MK ČR E 15117
 za úspěch – ten se u nás neodpouští.
čauky, Váš Jiří Richtr
4 PACKAGING 3/2021
   2   3   4   5   6