Page 39 - Packaging 3/2021
P. 39

DODAVATELÉ / ŘÍZENÝ TEPLOTNÍ REŽIM
  zboží s různými požadavky na tep- lotu zabaleno dohromady, například mražené zboží s ovocem a zeleninou, či pečivem.
Trvalý růst a současně rozdílné nároky na online obchodování mají
za následek intenzivní hledání vhod- ných postupů balení, na kterém se podílejí výrobci a obchodníci společ- ně. Existují však stále ještě používané nadrozměrné a komplikovaně recyk- lovatelné obaly.
Zavedené možnosti balení pro výrobky citlivé na teplo
Společnost Storopack Hans Reiche- necker GmbH v Metzingenu (Ně- mecko) má v této oblasti mnohaleté zkušenosti. Nabízí celou škálu obalů,
 Vaccines and matching PROTECT cooling boxes and ICECATCH cooling elements from eutecma
      Vaccine
 BioNTech
BioNTech
BioNTech
Moderna
Moderna
Astra Zeneca
Astra Zeneca
Astra Zeneca
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson
Phase
1
3
2
1
3
1
3
1
1
2
Quantity
Small quantities
Highest amounts
Small and middle quantities
Small quantities for mobile Vaccination teams
Highest amounts
Small quantities for fine distribution
Medium / large quantities for remote distribution
Small quantities for mobile Vaccination teams
Small quantities for fine distribution
Medium / large quantities for remote distribution
Temperature
<–70 °C
<–70 °C
+2°Cto+8°C
<–20 °C
<–20 °C
+2°Cto+8°C
+2°Cto+8°C
+2°Cto+8°C
-25 °C bis -15 °C
-25 °C bis -15 °C
Mode of Transport
Cooling time
120 h
120 h
72h
24h
120 h
120 h
120 h
24h
48-72 h
48-72 h
PROTECT box
PROTECT Frozen 15 l
PROTECT Frozen, Euro or XL pallet shipper
PROTECT 8,7l, 15l + 1/2 Euro pallet shipper 49l/95l
PROTECT Frozen 15l,4l
PROTECT Frozen, Euro or XL pallet shipper
PROTECT Cool 8.7 l, 15l
PROTECT Cool Euro or XL pallet shipper
PROTECT Cool 15 l, 8,7l, 4l
PROTECT Cool 8.7 l, 4l
PROTECT Cool Euro or XL pallet shipper, 1/2 Euro pallet shipper 95l
ICECATCH
Dry ice
 Dry ice
ICECATCH Solid Insulated
 ICECATCH Solid Frozen
 ICECATCH Solid Frozen/ Dry ice
 ICECATCH Solid Insulated
 ICECATCH Solid Insulated
 ICECATCH Solid Insulated
 ICECATCH Solid Frozen
 ICECATCH Solid Frozen
     Johnson & Johnson
1
Small quantities for mobile Vaccination teams
-25 °C bis -15 °C
24h
PROTECT Cool 15l,4l
ICECATCH Solid Frozen
          Photo credit: www.eutecma.de
PACKAGING 3/2021 39

   37   38   39   40   41